5 svar
21 visningar
eddberlu är nöjd med hjälpen
eddberlu Online 1471
Postad: 1 apr 15:02 Redigerad: 1 apr 15:28

Bindningar?

Blir det automatiskt en jon om det är en metall och ickemetall som reagerar?

Går det att systematisera uppdelningen mellan joner, konvalenta bildningar och molekylbindningar som Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning? 

Har anteckningar på alla men känns som att det borde gå att kategorisera de bättre. Finns det något bra diagram eller sätt jag bör se dem på?

Är exempelvis HCl en jon med dipoldipolbindning? Eller en molekyl med polär bindning?

Kan joner ha en elektronnegativitet med bindningar < ∆1,8? 

eddberlu skrev:

Blir det automatiskt en jon om det är en metall och ickemetall som reagerar?

Nej, det brukar bli ett salt, d v s positiva metalljoner och negativa "nånting-id-joner" som dras till varandra genom elektroestaiska krafter.

Går det att systematisera uppdelningen mellan joner, konvalenta bildningar och molekylbindningar som Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning? 

Jonbindning och kovalent bindning (både polär och ren) är starka bindningar. De är de bindningar som bygger upp olika kemiska föreningar. Molekylbindningar och elektronparbindnigar är andra namn på kovalent bindning.

Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning samt metallbindning är svaga bindningar. De gör att ämnen kan vara flytande, och att molekylföreningar kan vara fasta. Utan svaga bindningar skulle det bara finnas fasta ämnen (salter vid hyfsat låga temperaturer) och gaser.

 

Har anteckningar på alla men känns som att det borde gå att kategorisera de bättre. Finns det något bra diagram eller sätt jag bör se dem på?

Omöjligt att svara på utan att veta hur just din hjärna är funtad ;-)

Är exempelvis HCl en jon med dipoldipolbindning? Eller en molekyl med polär bindning?

En molekyl. HCl är ju en gas vid rumstemperatur, inte ett fast ämne. Dessutom följer det regeln "två icke-metaller bildar en molekyl".

Kan joner ha en elektronnegativitet med bindningar < ∆1,8?

Nej, elektronegativtiet är en egenskap för atomer, inte joner. Däremot hålls atomerna i en sammasatt jon ihop med varandra genom polära kovalenta bindningar.

eddberlu Online 1471
Postad: 1 apr 16:19 Redigerad: 1 apr 16:39
Smaragdalena skrev:
eddberlu skrev:

Blir det automatiskt en jon om det är en metall och ickemetall som reagerar?

Nej, det brukar bli ett salt, d v s positiva metalljoner och negativa "nånting-id-joner" som dras till varandra genom elektroestaiska krafter.

- Så vad är primära orsakerna till att det blir en jon?

Går det att systematisera uppdelningen mellan joner, konvalenta bildningar och molekylbindningar som Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning? 

Jonbindning och kovalent bindning (både polär och ren) är starka bindningar. De är de bindningar som bygger upp olika kemiska föreningar. Molekylbindningar och elektronparbindnigar är andra namn på kovalent bindning.

Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning samt metallbindning är svaga bindningar. De gör att ämnen kan vara flytande, och att molekylföreningar kan vara fasta. Utan svaga bindningar skulle det bara finnas fasta ämnen (salter vid hyfsat låga temperaturer) och gaser.

- Okej super förklaring, tack!

Har anteckningar på alla men känns som att det borde gå att kategorisera de bättre. Finns det något bra diagram eller sätt jag bör se dem på?

- Såklart! Tänkte bara att ex i matte 4 finns det massa utmärkta diagram för hur man ska tänka med ex derivata och primitiva funktioner osv. 

En molekyl. HCl är ju en gas vid rumstemperatur, inte ett fast ämne. Dessutom följer det regeln "två icke-metaller bildar en molekyl".


- Okej tack. tumregel, metall + icke-metall = jon. icke + icke metall = molekyl då?

Nej, elektronegativtiet är en egenskap för atomer, inte joner. Däremot hålls atomerna i en sammasatt jon ihop med varandra genom polära kovalenta bindningar.

- Jag talar då om bindningar. Elektronnegativitet är väl ett kriterium för en jonBINDNING. 

Även här har du lagt dina svar inuti citaten. Det gör det jobbigt att läsa. Fixa det, om du vill att jag skall svara.

eddberlu Online 1471
Postad: 1 apr 16:38

Självklart, fixar! Ledsen

eddberlu skrev:
Smaragdalena skrev:
eddberlu skrev:

Blir det automatiskt en jon om det är en metall och ickemetall som reagerar?

Nej, det brukar bli ett salt, d v s positiva metalljoner och negativa "nånting-id-joner" som dras till varandra genom elektroestaiska krafter.

- Så vad är primära orsakerna till att det blir en jon?

Att en atom (t ex fluor eller syre) drar hårdare i elektronerna än vad en atom (t ex natium eller aluminium) kan hålla emot. När det gäller sammansatta joner är det molekyler som är en syra eller en bas och alltså avger eller tar upp en vätejon, så att det som blir kav är laddat och därmed är en jon.

Går det att systematisera uppdelningen mellan joner, konvalenta bildningar och molekylbindningar som Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning? 

Jonbindning och kovalent bindning (både polär och ren) är starka bindningar. De är de bindningar som bygger upp olika kemiska föreningar. Molekylbindningar och elektronparbindnigar är andra namn på kovalent bindning.

Dipol-dipol, van der Waalsbindning och vätebindning samt metallbindning är svaga bindningar. De gör att ämnen kan vara flytande, och att molekylföreningar kan vara fasta. Utan svaga bindningar skulle det bara finnas fasta ämnen (salter vid hyfsat låga temperaturer) och gaser.

- Okej super förklaring, tack!

Har anteckningar på alla men känns som att det borde gå att kategorisera de bättre. Finns det något bra diagram eller sätt jag bör se dem på?

- Såklart! Tänkte bara att ex i matte 4 finns det massa utmärkta diagram för hur man ska tänka med ex derivata och primitiva funktioner osv. 

En molekyl. HCl är ju en gas vid rumstemperatur, inte ett fast ämne. Dessutom följer det regeln "två icke-metaller bildar en molekyl".


- Okej tack. tumregel, metall + icke-metall = jon. icke + icke metall = molekyl då?

Nja, metall + ickemetall ger joner/salt/jonbindning, inte bara en jon. Dessutom finns det sammansatta joner, som har kovalenta bindningar mellan sina atomer men är laddad, så att den är en jon.

Nej, elektronegativtiet är en egenskap för atomer, inte joner. Däremot hålls atomerna i en sammasatt jon ihop med varandra genom polära kovalenta bindningar.

- Jag talar då om bindningar. Elektronnegativitet är väl ett kriterium för en jonBINDNING. 

Elektronegativitet är en egenskap hos atomer. Med hjälp av denna egenskap kan man avgöra vilken sorts bindning det blir mellan två atomer. Om man har två atomer med stor skillnad i elektronegativitet, blir bindningen mellan dessa en jonbindning.

Svara Avbryt
Close