4 svar
37 visningar
xvCL 34
Postad: 28 maj 17:38

Bindningsenergi

Jag har en kort fråga:

Är bindningsenergi och joniseringsenergi samma sak?

Nej.

Tayzo569 291
Postad: 29 maj 00:04 Redigerad: 29 maj 00:09
xvCL skrev:

Jag har en kort fråga:

Är bindningsenergi och joniseringsenergi samma sak?

Här kommer info om båda begreppen. Den första från NE, den andra från wikipedia. 

Bindningsenergi, ett mått på styrkan hos en kemisk bindning. För en molekyl som består av två atomer bundna till varandra är bindningsenergin den energi som måste tillföras molekylen för att lösa upp bindningen och föra isär atomerna så långt att de inte längre påverkar varandra.

Omvänt frigörs lika mycket energi då de två fria atomerna närmas till varandra och en kemisk bindning uppstår. Ju större bindningsenergin är, desto stabilare är molekylen. Den energimängd som krävs för att bryta en enskild bindning i en molekyl anges ofta i elektronvolt (1eV = 1,6022×10−19J). För att t.ex. bilda två kloratomer av en molekyl Cl2 (den stabila formen för klor vid rumstemperatur) krävs 2,480 eV. För kemiskt bruk är det mera praktiskt att ange den energimängd som krävs för att bryta en viss bindning i en mol av föreningen (dvs. 6,0221×1023 molekyler). För att bilda 2 mol Cl(g) av 1 mol Cl2(g) genom att bryta upp bindningarna i alla molekylerna krävs sålunda 239,3 kJ.

 

Jonisering är en process som förvandlar neutrala atomer eller molekyler till joner, och första joniseringen är den energi som krävs för att ta bort en elektron från en neutral atom.

Det krävs en viss energi för att jonisera en atom. Denna mängd energi kallas joniseringsenergi. Joniseringsenergin varierar mellan alla atomslag. Energin som krävs för att en elektron ska lämna atomen är mindre desto längre ut elektronen är från atomkärnan i och med att kärnan då inte håller lika hårt i elektronen. Exakt lika stor energi, den som tillsatts vid joniseringen, frigörs igen när elektronen hoppar tillbaka till sin atom (tänk på energiprincipen) vilket gör att atomens laddning blir neutral igen. När en elektron tas upp av en atom och en negativ jon bildas frigörs energi om ämnets elektronaffinitet är positiv. Det frigörs energi när till exempel natrium- och klorid tillsammans reagerar och bildar ett jongitter. Totalt sett blir resultatet att det avgivits mer energi än vad som har gått åt; de båda atomjonerna Na+ och Cl- kräver sammanlagt så mycket energi som de frigjort vid reaktionen (bildning av NaCl) för att kunna återgå till sina vanliga atomladdningar.

 

Bindningsenergi har med molekyler och bindning att göra, medan jonisering har med atomer, elektroner, stabilitet, om det blir eller ej blir ädelgasstruktur att göra jag tror. 

 

att göra jag tror. 

xvCL 34
Postad: 29 maj 10:30

 då  tror jag förstår

Så bindningsenergi har mer med molekyler att göra?

Är elektronegativitet samma som joniseringsenergi?

Nej, elektronegativitet är hur bra en atom är att dra till sig elektroner från en annan atom i en bindning.

Svara Avbryt
Close