15 svar
1288 visningar
hannah92 är nöjd med hjälpen
hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 13:20

Bindningsenergi

Jag har H2O(g)
Och jag vill skriva om den så jag får bindningsenergin för vatten..
Hur gör jag? Fungerar bra om det bara är två atomer men nu när det är två stycken väte?


Bindningsenergier (i kJ/mol):
H-H, 432 C-H, 413 O-H, 467 C-O, 358 C=O, 745 CO, 1072

Teraeagle 19784 – Moderator
Postad: 12 nov 2017 13:23

Menar du bildningsenergin för vattenånga beräknat från bindningsenergier?

H2(g)+12O2(g)H2O(g)

Här är det en H-H och en halv O=O som bryts samtidigt som det bildas två O-H. Vad blir då skillnaden i bindningsenergi mellan produkter och reaktanter?

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 13:39 Redigerad: 12 nov 2017 13:39

jag skiver hela frågan istället:

Vätgas kan framställas industriellt via reaktionen

CH4(g) + H2O(g) -> CO(g) + 3H2(g).
På basen av bindningsenergierna nedan, bestäm hur mycket energi frigörs eller förbrukas i reaktionen.
Bindningsenergier (i kJ/mol):
H-H, 432 C-H, 413 O-H, 467 C-O, 358 C=O, 745 CO, 1072

Teraeagle 19784 – Moderator
Postad: 12 nov 2017 13:44

Då är det samma princip som i mitt förra inlägg. Det bryts fyra C-H och två O-H samtidigt som det bildas en C=O och tre H-H. Vad blir då skillnaden i bindningsenergi mellan produkter och reaktanter?

Smaragdalena 73718 – Lärare
Postad: 12 nov 2017 13:45

Man behöver bryta 4 st bindningar C-H (i metan) och 2 bindnigar O-H (i vatten) Hur mycket energi behöver man tillföra för att göra det?

Det frigörs energi när det bildas en trippelbindning mellan C och O och tre stycken bindningar H-H. Hur mycket energi frigörs totalt?

Hur mycket energi frigörs eller förbrukas i reaktionen?

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 13:51

Jo jag vet hur jag ska räkna ut förutom hur jag ska göra med vattnet för tar jag O-H, 467 kj/mol * 2 så får jag ju två väte och två syre? jag vill ju bara ha ett syre.. ?

Teraeagle 19784 – Moderator
Postad: 12 nov 2017 13:52

Nej, då får du bindningsenergin hos två O-H-bindningar, vilket är precis det du vill ha.

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 13:56

Reaktanter:
CH4:4(413)=1652 kJ/molH2O :

Produkter:

CO: 358 kJ/mol3H2: 3(432)=1296 kJ/mol

BE (reaktanter) - BE (produkter)
1652 + H20 - (358 + 1296) =

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 13:58

Hur vet du att jag vill ha 2 O-H bindningar? :S
Blir fel om jag räknar så iaf (ifall min uppställning stämmer i övrigt)

Teraeagle 19784 – Moderator
Postad: 12 nov 2017 13:58

Reaktanter:
CH4:4(413)=1652 kJ/molH2O :2(467)=934 kJ/mol

Produkter:

CO: 358 kJ/mol3H2: 3(432)=1296 kJ/mol

Smaragdalena 73718 – Lärare
Postad: 12 nov 2017 13:59 Redigerad: 12 nov 2017 14:00
hannah92 skrev :

Jo jag vet hur jag ska räkna ut förutom hur jag ska göra med vattnet för tar jag O-H, 467 kj/mol * 2 så får jag ju två väte och två syre? jag vill ju bara ha ett syre.. ?

Det finns två O-H-bindningar i en vattenmolekyl: En mellan syreatomen och den ena väteatomen och en mellan syreatomen och den andra väteatomen.

Du har ju (helt korrekt) räknat med att det finns 4 stycken C-H-bindningar i en metanmolekyl.

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 14:07

aah nu förstår jag!

Men det blir ändå något knas när jag räknar ut.
BE (reaktanter) - BE (produkter)
1652+934 - (1296+358) = 930 kJ/mol 
Ska man göra något mer efter detta eller?

Teraeagle 19784 – Moderator
Postad: 12 nov 2017 14:11

Du har tagit fel värde för C=O. 358 kJ/mol gäller för enkelbindningen C-O.

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 14:15

tack nu löste det sig :) 

hannah92 206 – Fd. Medlem
Postad: 12 nov 2017 14:19

Om det frigörs eller förbrukas, finns det någon minnesregel för detta?
Förbrukas positivt
Frigörs negativt

Smaragdalena 73718 – Lärare
Postad: 12 nov 2017 15:20

Om det finns frigörs mer energin när bindningarna i reaktanterna bildas än vad som gick åt för att bryta bindningarna i reaktanterna, så har produkterna lägre energiinnehåll är reaktanterna. Detta är fallet när ett energirikt ämne med svaga bindningar (bränsle) reagerar och bildar energifattiga ämnen med satka bindningar (avgaser). Då frigörs det energi vid reaktionen, som alltså är exoterm.

Svara Avbryt
Close