11 svar
82 visningar
Blossa är nöjd med hjälpen!
Blossa 106
Postad: 14 aug 2019

Bindningsenergier

Beräkna entalpiändringen för butan i fullständig förbränning enligt formel. är reaktionen endoterm eller exoterm?

2 C4H10 + 13 O2 ---> 8 CO2 + 10 H2O 

 

 

i 2 mol butan  finns det 10 mol C-H bindningar, 3 mol C-C.

Enligt tabellen för bindningsenergier:

2mol *10*435kJ/mol + 2mol * 3*347kJ/mol = 10 782kJ

 

i 13 mol syrgas finns det 1 mol O=O bindningar

13mol* 1*495kJ/mol = 6435kJ

Det tillförs då:

6435+ 10 782 = 17 217 kJ

 

i 8 mol CO2 bildas det 2 mol C=O bindningar och i 10 mol H2O bildas det 2mol O-H bindningar.

frigörs då:

8mol *2*805kJ/mol+ 10mol* 2*464kJ/mol= 10 890kJ

 

Entalpiändringen (delta H) = 17 217 kJ - 10 890kJ = +6327kJ

reaktionen blir endoterm

 

gör jag rätt eller är jag helt ute och cyklar?

Det är fel, men nästan rätt. Tänk bort siffrorna och tänk på vad som står i uppgiftstexten: Det är en förbränning. Då frigör man mycket värme, dvs energi. Reaktionen är exoterm.

Däremot har du beräknat energisummorna korrekt. Du har mer energi i bindningarna innan jämfört med efter reaktionen, vilket innebär att det har frigjorts 6327 kJ. Reaktionsentalpin beräknas som produkternas energi minus reaktanternas energi och är alltså -6327 kJ (förutsatt att du har slagit rätt på miniräknaren).

Sen ser det lite konstigt ut att t.ex. säga att 8 mol CO2 innehåller 2 mol C=O bindningar. Det du menar (och räknar med) är att det innehåller 8*2=16 mol C=O bindningar.

Blossa 106
Postad: 14 aug 2019 Redigerad: 14 aug 2019

gäller det även för vatten att det bildas 10*2 mol O-H bindningar?

för att det ska stå korrekt?

Blossa skrev:

gäller det även för vatten att det bildas 10*2 mol O-H bindningar?

för att det ska stå korrekt?

Jag skulle snarare skriva att det bildas 2*10 mol O-H bindningar, men det är ju lika mycket.

Blossa 106
Postad: 16 aug 2019
Teraeagle skrev:

Det är fel, men nästan rätt. Tänk bort siffrorna och tänk på vad som står i uppgiftstexten: Det är en förbränning. Då frigör man mycket värme, dvs energi. Reaktionen är exoterm.

Däremot har du beräknat energisummorna korrekt. Du har mer energi i bindningarna innan jämfört med efter reaktionen, vilket innebär att det har frigjorts 6327 kJ. Reaktionsentalpin beräknas som produkternas energi minus reaktanternas energi och är alltså -6327 kJ (förutsatt att du har slagit rätt på miniräknaren).

Sen ser det lite konstigt ut att t.ex. säga att 8 mol CO2 innehåller 2 mol C=O bindningar. Det du menar (och räknar med) är att det innehåller 8*2=16 mol C=O bindningar.

Finns det ingen regel hur man ska räkna ut differensen för entalpiändringen?

tex att Entalpiändringen = tillförd energi - frigjord energi

eller är det Entalpiändringen = frigjord energi - tillförd energi

Entalpiändringen för reaktionen är summan av produkternas bildningsentalpier minus summan av reaktanternas bildningsentalpier. 

Blossa 106
Postad: 16 aug 2019 Redigerad: 16 aug 2019

såg nämligen nu att 8mol *2*805kJ/mol+ 10mol* 2*464kJ/mol= 22 160 och inte 10 890kJ

Det betyder att den frigjorda energin är mer än den tillförda. Detta blir inte exoterm då?

Det blir istället då: 22 160 - 17 217 = 4943kJ

Eftersom den frigjorda energin är större än den tillförda, så "blir det energi över", d v s det är en exoterm reaktion.

Blossa 106
Postad: 16 aug 2019

men det blir fortfarande fel om man ska följa regeln "Entalpiändringen för reaktionen är summan av produkternas bildningsentalpier minus summan av reaktanternas bildningsentalpier."

Det blir istället då: 22 160kJ - 17 217kJ = +4943kJ

Antingen får du räkna med att du först tillför 17 217 kJ för att bryta alla bindningar och därefter frigör 22 160 kJ när de nya bindningarna bildas, så att energin efteråt är -4 943 kJ och det därmed är en exoterm reaktion, eller så får du räkna med att det frigörs 22 160kJ - 17 217kJ = 4943kJ och att det alltså är en exoterm reaktion.

Jag föredrar att rita ett enkelt diagram när jag gör den här sortens uppifter för att få rtt tecken.

Blossa 106
Postad: 16 aug 2019

jag förstår! men tycker det är lite lustigt för om man vänder på det:

17 217kJ - 22 160kJ = -4943kJ

Får man med minustecknet vilket indikerar att det är en exoterm reaktion.

Det är alltså teoretisk fel att tänka så?

Smaragdalena 32634 – Moderator
Postad: 16 aug 2019 Redigerad: 16 aug 2019

Nu har du räknat enligt mitt första förslag. Det är inte fel.

Svara Avbryt
Close