1 svar
17 visningar
hallihalloj är nöjd med hjälpen
hallihalloj 16
Postad: 4 maj 10:33

Biokemi - glykolysen

Hej! Jag har en fråga, glykolysen hos jäst som växt under anaeroba omständigheter blir till alkohol, medan hos t.ex. människor blir det laktat. Varför är det så?

mag1 2298
Postad: 4 maj 13:27

Vi har olika uppsättningar enzymer, helt enkelt. Både vi och jästen kan jäsa pyrovat från glykolysen men det sker på olika vis.

Jäst- (Saccharomyces Cerevisae) och andra celler som kan jäsa till etanol, har ett enzym pyrovatdekarboxylas som kan "dekarboxylera" (=klyva bort koldioxid), och bilda CO2 och acetaldehyd. Och sedan omvandlar alkoholdehydrogenas acetalehyden till etanol.

Vi har motsvarande alkoholdehydrogenas, men använder det för att bryta ner den giftiga etanolen genom att först bilda acetaldehyd (som är ännu giftigare för kroppen). Acetaldehyden omvandlas sedan av aldehyddehydrogenas till ättiksyra, som i sin tur blir till koldioxid och vatten.

 

Istället för att jäsa pyrovat till etanol, bildar vi istället laktat (precis som t.ex. lactobacillerna i filmjölken/yoghurten). Men vid laktat blir det stopp, vi kan inte omvandla mjölksyran vidare. Så antingen får vi:

"mjölksyra i muskeln" då det ackumulerats laktat (mer av denna syra bildas, så pH påverkas) och all ork försvinner. Laktaten återställs när den elektrontransportkedjan får mer syra och vi kan omvandla tillbaka laktatet till pyrovat.

eller så får den i cellen bildade laktatet transporteras till levern, och där kan glukos byggas upp av 2 laktatmolekyler samt 6 ATP (producerade i levern från en annan kemisk reaktion). På så vis kan en ny glukosmolekyl komma tillbaka till cellen och glykolysen ske igen, och om energibehovet är stort eller syretillgången begränsad bildas 2 laktatmolekyler igen. 

 

Jästcellen producerar etanol från socker, och etanolen är giftig för de flesta organismer.  Detta gynnar jästcellerna som kan tolerera en högre alkoholkoncentration, något som ger jästcellerna en fördel i en konkurrenssituation med andra mikroorganismer i naturen.

Svara Avbryt
Close