1 svar
25 visningar
pluggisen14 är nöjd med hjälpen
pluggisen14 51
Postad: 23 mar 16:19

Biologi 1 - Effekten av kalk?

Hej 

Jag har fått en fråga på hur försurning påverkas av kalk. Alltså vilken effekt som kalket har på en försurad sjö samt hur den påverka miljö. Hittils så har jag kommit fram till att försurning sker när PH-värdet förändras genom att den sjunker. Havet drabbas av försurning, där många olika arter är känsliga mot försurning, men hur påverkas vi människor av det? 

Men det jag inte riktigt förstår är hur kalket påverkar försurning, jag fattar ju att kalk neutraliserar den försurade sjön till ett normalt ph-värdet. Men jag skulle vilja motivera utförligt. Så om någon kunde förklara detta för mig skulle jag vara oehört tacksam! 

- Hur påverkas vi människor? 

- Samt hur fungerar kalk och varför har den en effekt på försurade sjöar? 

Anticap 137
Postad: 23 mar 16:53

Vi människor är ju del av samma ekosystem som många av haven/sjöarna som drabbas av försurning. Rubbas ekosystem som vi är beroende av (föda, dricksvatten, vegetation) så påverkar det ju till slut oss också, även om vi kanske kan ta hjälpa av vårt industrialiserade samhälle för att parera exempelvis obrukbar jord eller sänkt fiskpopulation. Det finns många angreppsvinklar att behandla problemet med försurning så är svårt att svara på en så bred fråga som "hur påverkas människor".

Hur kalk fungerar är också en stor fråga men kan sammanfattas att, som du själv påpekar, kalk har en basisk effekt; en effekt som kan motverka försurning under vissa omständigheter. Kalkbombning är en metod som används på försurade sjöar för att stödja sjöarnas buffertsystem som parerar eventuell försurning. Vill du veta mer om hur det fungerar på molekylär nivå föreslår jag att du läser på om buffertsystem på nätet (https://sv.wikipedia.org/wiki/Buffertsystem) eller kollar i närmaste kemibok ifall du läser Kemi 1, då det ofta beskrivs mer pedagogiskt där!

Lycka till!

Svara Avbryt
Close