3 svar
126 visningar
pemil 5
Postad: 26 aug 2022 11:07

Blandning av syra och bas

Hej!

Jag försöker lösa denna frågan.

Vad händer om du häller lösningar av syran och basen i ett nytt glas och blandar om?

 

Jag har valt ättiksyra och bikarbonat (natriumvätekarbonat). I frågan innan denna hällde man syran och basen i varsitt glas vatten. Min tolkning av denna frågan är att jag tar ättiksyra(aq) och bikarbonat(aq) och häller i ett nytt glas. Men jag har problem att ställa upp en reaktionsformel.

Jag har följande reaktionsformler för ättiksyrans och bikarbonatens protolys.

HAc(l) + H2O(l) Ac- + H3O+

NaHCO3(s) + H2O(l) ↔ NaH2CO3+ + OH-

Skall jag nu ställa upp alla dessa i en reaktionsformel??

Ac- + H3O+ + NaH2CO3+ + OH- ?

pemil 5
Postad: 26 aug 2022 12:37

Nu tror jag att jag har kommit på det! Kan någon kontrollera om detta stämmer?

 

När bikarbonat är ett salt, när det löser sig i vattnet delar natriumjonerna och vätekarbonatjonerna på sig. 

NaHCO3(s) [H2O] Na+(aq) + HCO3-(aq)

Därefter reagerar vätekarbonatjoner med vätejoner, vilket bildar kolsyra och hydroxidjoner.

HCO3-(aq) + H2O H2CO3 + OH-

 

Nu ställer jag upp allt i en formel:

Ac- + Na+ + H2CO3 + H3O+ + OH-  NaAc + H2CO3 + 2H2O

dvs.

natriumacetat + kolsyra + vatten

 

Av kolsyran bildas koldioxid och vatten.

H2CO3(aq)  CO2 + H2O

 

Summaformeln blir alltså:

NaAc + CO2 + 3H2O

Reaktionsformel:

natriumacetat + koldioxid + vatten

 

Har jag tänkt rätt eller är jag helt ute och cyklar?

Smaragdalena 79722 – Lärare
Postad: 26 aug 2022 14:11
pemil skrev:

Hej!

Jag försöker lösa denna frågan.

Vad händer om du häller lösningar av syran och basen i ett nytt glas och blandar om?

Det kommer att ske en enutralisation. Om blandningen blir sur,neutral eller basisk beror på vilken syra och vilken bas du blandar, och proportionerna mellan dem.

Jag har valt ättiksyra och bikarbonat (natriumvätekarbonat).

Varför valde du så krångliga ämnen? Om man inte vill göra livet krångligt för sig i onödan, bör man välja saltsyra och natriumhydroxid (eller någon annan hydroxid). 

I frågan innan denna hällde man syran och basen i varsitt glas vatten. Min tolkning av denna frågan är att jag tar ättiksyra(aq) och bikarbonat(aq) och häller i ett nytt glas. Men jag har problem att ställa upp en reaktionsformel.

Jag har följande reaktionsformler för ättiksyrans och bikarbonatens protolys.

HAc(l) + H2O(l) Ac- + H3O+

Korrekt.

NaHCO3(s) + H2O(l) ↔ NaH2CO3+ + OH-

Inte korrekt. Natriumjonerna sitter inte ihop med kolsyramolekylerna.

Skall jag nu ställa upp alla dessa i en reaktionsformel??

Ac- + H3O+ + NaH2CO3+ + OH- ?

Skriv reaktionsformler utan åskådarjoner! Tyvärr har du valt krångliga reaktanter, så du får många tänkbara reaktioner:

oxoniumjoner reagerar med hydroxidjoner

ättiksyra reagerar med hydroxidjoner (ättiksyra är ju en svag syra)

kolsyra reagerar med vatten (kolsyra är en svag syra)

kolsyra reagerar med hydroxidjoner, ett eller två steg

vätekarbonatjoner reagerar med oxoniumjoner

vätekarbonatjoner reagerar med oxoniumjoner (jämför med kolsyran)

eventuellt kan jag ha glömt någon

pemil 5
Postad: 26 aug 2022 16:26

Ojdå, det var många tänkbara reaktioner...

Jag skulle välja två ämnen som jag kunde hitta i hemmet, därför tog jag bikarbonat och ättiksyra.

 

Men jag tyckte att det kändes rätt så logiskt det jag kom fram till där andra gången jag skrev. Där satt inte natriumjonerna ihop med kolsyramolekylerna....

Svara Avbryt
Close