1 svar
40 visningar
gulfi52 896 – Fd. Medlem
Postad: 7 okt 2017 19:31

Blandningar

om man skriver "0.1mol/Liter vatten sucrose" menar man då 1litet vatten i volym PLUS vikten/volymen av 0.1mol sucrose eller 1litet inklusive sucrosen - alltså att man haft sucrosen i en literbägare och sedan spätt till 1 literstreckey med vatten?

 

om man ska räkna ut "mole fraktion" av sucrose:

sucrose har molmassan 342,3G/mol, 0,1mol

ger 34,23g

mem hur räknar jag vid 100C ut vad 1 litet vatten väger så jag kan ta reda på hur stor del av "alltet" sucrosen är?

Teraeagle 19743 – Moderator
Postad: 7 okt 2017 19:42

Man har blandat 0,1 mol sukros med en liter vatten. Du har redan fått substansmängden sukros, så det enda du behöver göra är att beräkna vikten vatten och sen dess substansmängd. Till sist använder du sambandet: molfraktion sukros = (submängd sukros)/(submängd sukros + submängd vatten). Använd vattens densitet vid aktuell temperatur och molmassan för att beräkna substansmängden. Om du inte har tillgång till vattens densitet kan du bara anta 1000 gram/liter. Noggrannheten i koncentrationen är ändå så pass låg att man måste avrunda svaret rätt hårt.

Svara Avbryt
Close