2 svar
14 visningar
tkui222 5
Postad: 14 sep 15:20

Bokföring - Placering av tillfälliga likviditetsöverskott, noterade aktier

Likviditetssituationen för Ditt Bolag har varit god under året. Delar av likviditetsöverskottet har investerats i det noterade bolaget Ränta AB. De köpte 600 aktier i Ränta AB i maj för 34 kr/st samt 400 aktier för 39 kr/st i juni. I oktober såldes 500 aktier i Ränta AB för 25 kr/st. Den 31/12 är kursen 46 kr/st. Justera balansräkningen för försäljningen samt värdera.  

Dracaena 5510 – Moderator
Postad: 14 sep 17:59

HUr långt har du kommit?

tkui222 5
Postad: 14 sep 18:10

Anskaffningsvärdet för kortfristiga placeringar kan debiteras exempelvis konto 1810 Andelar i börsnoterade företag (600*34+400*39)=20 400+15 600=36 000

Vid försäljningen krediterar du tidigare använt konto och debiterar likvidkontot där pengarna kommer in, exempelvis 1930. (500*25)=12 500

Om värdet vid en försäljning av kortfristiga placeringar är större än motsvarande anskaffningsvärde krediteras konto 8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar med vinsten. Är värdet mindre vid en försäljning debiterar du istället samma konto med förlusten. (400*39+100*34)=15 1600+3400=19 000

19 000-12 500=6500     

UPPSKRIVNING?

Svara Avbryt
Close