0 svar
83 visningar
Guest.Y 2
Postad: 14 jul 2020

Bokslutsdispositioner - Avskrivningar och Omföringar

Jag försöker beräkna "avskrivningar enligt plan" samt omföra på ett korrekt sätt i denna avancerade bokslutstablå..uppskattat

Uppgift och instruktioner: 


Omföring av varulager är genomfört och visas i bokslutstablån.
Avskrivningar enligt plan ska göras med 10% av anskaffningsvärdet.
Inventarierna har anskaffats enligt följande: 
2018 - Inköpspris: 100 000 kr

2019 - Inköpspris: 300 000 kr

2020 - Inköpspris: 600 000 kr

2021 - Inköpspris: 250 000 kr varav en har sålts för 90 000 kr. Denna hade ett inköpspris på 100 000 kr. 

Maximal avskrivning ska göras. 
Maximal avsättning till periodiseringsfond ska göras. 
Skattekostnad ska bokföras. 22% bolagsskatt gäller. 

Svara Avbryt
Close