1 svar
82 visningar
Luckynaya 1
Postad: 21 apr 10:48

Bokslutstablå

I samband med bokslutet upptäcks att några periodiseringar behöver göras. Visa i en enkel bokslutstablå hur var och en av följande händelser skulle bokföras vid bokslutet. 

a) När året började hade företaget inventarier anskaffade föregående år för 400 000 kr. Under året har man anskaffat nya inventarier för 80 000 kr. Inventarierna skrivs av med 20 % av anskaffningsvärdet.

 

Hur jag tänkt: De nyinköpta inventariet har köpts under året och är redan bokfört och är med i saldobalansen.  Är det rätt eller ska de vara med i omföringen och vad blir dess motkonto i så fall?

 

b) Under året har varor köpts in för 2 000 000 kr. När året började fanns ett ingående lager värt 300 000 kr. Vid årets slut finns ett lager värt 400 000 kr.

c) Lokalhyra, 90 000 kr, för första kvartalet nästa år har betalats i förskott. 

 

Överlag ser det rätt ut? Känns som att något är fel. 

Arktos 1737
Postad: 21 apr 11:08

Välkommen till Pluggakuten!

Allt ser rätt ut vad gäller inventarier och varulager
men lokalhyran ser konstig ut.

Den förutbetalda lokalhyran ska ingå i saldobalansen
tillsammans med övriga lokalhyror. Belopp saknas dock i saldobalansen.

Förutbetalda hyror är en tillgång som nu ska öka med 90 000  (debiteras).
Motkonto?

Svara Avbryt
Close