8 svar
64 visningar
StellaK 98
Postad: 7 okt 2018

Boll som kastats upp i luften

Hej! Har löst en uppgift men skulle behöva hjälp med att se om jag gjort rätt eller inte, kan någon se över mina beräkningar & se om d ser bra ut? (:

Boll med massan 0.1 Kg kastas rakt upp i luften med starthastiget 5m/s. Efter 6 sekunder ramlar den och har sluthastigheten 2 m/s

vad är högst höjden den har nått? Och beräkna luftmotståndets arbete 

 

jag tänkte såhär: acceleratinen = -9.82m/s^2 eftersom den kastas uppåt, samt att vid högsta höjden= hastighet 0m/s

så jag använder formeln ”s=1/2(Vi+Vf)*t” och får s= 1/2*(5+0)*6= 15 meter Som högsta höjden 

 

för luftmotståndets arbete (E.l) använder jag ”Ek= Ep+E.l”

E.l = mv^2/2 - mgh

(0.1*5^2)/2 - 0.1*-9.82* 15 = 14.85 J

Ture 1507
Postad: 7 okt 2018

 

Arbete motsvaras av skillnad i energi.

hur stor är energiskillnaden för bollen när den kommer tillbaka?

StellaK 98
Postad: 7 okt 2018

Är det inte rörelseenergin minus lägesenergin? Den skillnaden?

Ture 1507
Postad: 7 okt 2018

när den lämnar handen har den samma lägesenergi som när denåtervänder.

Skillnaden i energi är alltså enbart skillnaden i rörelseenergi. 

Nämligen: mv22 ger m×252-m×92 =0,1×162

Att beräkna högsta punkten är lte trickigare, eftersom luftmotståndet verkar både på uppvägen och på nedvägen.

StellaK 98
Postad: 7 okt 2018

jaha.. skulle du kunna förklara hur ska jag tänka när jag ska beräkna den högsta höjden?

Ture 1507
Postad: 7 okt 2018

När bollen kastas uppåt verkar två krafter som bromsar, tyngdkraften och luftmotståndet

När bollen faller nedåt verkar tyngdkraften nedåt och luftmotståndet uppåt.

Normalt är luftmotståndet kvadratiskt beroende av hastigheten, vilket gör det svårt att beräkna högsta höjden.

finns det någon mer information given i uppgiften? 

StellaK 98
Postad: 8 okt 2018

Nej.. men kan man kanske inte komma fram till en ungefärlig höjd ist? Genom att rita graf ?

StellaK 98
Postad: 11 okt 2018

Ingen som har någon aning 

Det går inte att svara på den här frågan utan att ha en modell för hur luftmotståndet fungerar. En modelll kan vara att luftmotståndet är en konstant kraft, en annan kan vara att luftmotståndet är proportionellt mot föremålets hastighet, en tredje kan vara att luftmotståndet är proportionellt mot hastigheten i kvadrat. Dessa tre modeller skulle ge upphov till olika värden för bollens högsta höjd. Står det inget mer i uppgiften?

Svara Avbryt
Close