3 svar
30 visningar
Fedor är nöjd med hjälpen
Fedor 25
Postad: 7 jun 19:02

Bradford-metoden

Hej! Jag har gjort en 0,1 %-ig BSA-lösning och spätt den till olika koncentrationer för att mäta absorbansen och sedan rita en standardkurva med koncentration mg/ml på x-axeln och absorbans på y-axeln. Jag ska bestämma koncentration av protein i ett prov. För att avgöra om analysen är tillförlitlig används en positiv kontroll som har ett referensintervall på 0,5mg/ml +/- 0,05mg/ml. Jag skulle göra dubbelprover av allting och när jag mäter dubbelprovkontrollen får jag värdena 0,42mg/ml och 0,47mg/ml. Ena dubbelprovet är utanför referensintervallet medan det andra är inom referensintervallet. Medelvärdet på kontrollen är (0,42 + 0,47)/2=0,45mg/ml och är inom referensintervallet. 

Min fråga till er är ifall kontrollen är godkänd och därmed om standardkurvan är tillförlitlig att mäta mitt okända prov på? Jag är så osäker här eftersom ena kontroldubbelprovet ligger utanför referensintervallet medan det andra kontrolldubbelprovet ligger inom referensintervallet. Däremot är medelvärdet av dubbelkontrollen inom referensintervallet.

SvanteR 2429
Postad: 7 jun 19:24

Ja, det tycker jag, Poängen med dubbelprover är ju att det är medelvärdet man räknar med!

mag1 2519
Postad: 7 jun 19:38
Fedor skrev:

Hej! Jag har gjort en 0,1 %-ig BSA-lösning och spätt den till olika koncentrationer för att mäta absorbansen och sedan rita en standardkurva med koncentration mg/ml på x-axeln och absorbans på y-axeln. Jag ska bestämma koncentration av protein i ett prov. För att avgöra om analysen är tillförlitlig används en positiv kontroll som har ett referensintervall på 0,5mg/ml +/- 0,05mg/ml. Jag skulle göra dubbelprover av allting och när jag mäter dubbelprovkontrollen får jag värdena 0,42mg/ml och 0,47mg/ml. Ena dubbelprovet är utanför referensintervallet medan det andra är inom referensintervallet. Medelvärdet på kontrollen är (0,42 + 0,47)/2=0,45mg/ml och är inom referensintervallet. 

Min fråga till er är ifall kontrollen är godkänd och därmed om standardkurvan är tillförlitlig att mäta mitt okända prov på?

Om din skapade standardkurva är tillförlitlig kan vi inte svara på, då du inte visat denna kurva eller värdena du samlat för att skapa standardkurvan. För det kan vara så att din kurva ser helt okej ut, men att ett av kontrollproverna avviker ifrån vad du förväntat dig (d.v.s. ligger utanför det referensintervall som angavs för kontrollösningen, p.g.a. en eller flera orsaker).

Det kan även vara så att mätnoggrannheten i experimentet inte är tillräcklig, och då kan avvikelser av denna storlek ske i ett prov eller generellt bland alla prover. Om datapunkterna från din provserie (0.1% BSA lösningen) saknar avvikelserna du såg för kontrollprovet, är nog mätnoggrannheten tillräcklig - och då finns förklaringen till avvikelsen för kontrollproverna i någon annan del av ditt experiment.

 

Jag är så osäker här eftersom ena kontroldubbelprovet ligger utanför referensintervallet medan det andra kontrolldubbelprovet ligger inom referensintervallet. Däremot är medelvärdet av dubbelkontrollen inom referensintervallet.

Det blir en avvägning där du kan få viss hjälp av dina mätdata för att se hur stora avvikelserna är generellt i ditt experiment. Är avvikelserna i dina mätdata i samma storleksordning som de du presenterat för kontrollproverna?

Fedor 25
Postad: 7 jun 19:39

Tack för svar! Jag resonerar som du att man borde gå på medelvärdet. Men jag har diskuterat detta med några klasskamrater och får lite olika svar. En del säger att laborationen måste göras om eftersom ena kontolldubbelprovet ligger utanför referensintervallet och att man inte kan mäta provet man vill kontrollera proteinkoncentrationen på. De menar att båda kontrolldubbelproverna behöver ligga inom referensvärdet. Det kan ju inträffa att kontrollproverna ligger utanför referensintervallet, men att medelvärdet av proverna ligger inom referensintervallet. I detta fallet borde däremot inte kontrollen vara godkänd eftersom båda proverna låg utanför referensintervallet.  

Svara Avbryt
Close