11 svar
44 visningar
Partykoalan är nöjd med hjälpen
Partykoalan 508
Postad: 26 mar 00:45

Braggs lag och röntgenstrålens diffraktion

Jag försöker bilda mig en uppfattning hur den här uppgiften menar att atomplan är placerade så att vinklarna är givna mot normalen som i uppgiften.

Jag har gjort en skiss men kommer inte vidare. Någon som kan hjälpa mig på traven? 

Pieter Kuiper Online 6902
Postad: 26 mar 00:51 Redigerad: 26 mar 00:52

Uppenbart att det finns atomplan parallella med kristallens yta.

Även för andra plan gäller infallsvinkel = reflektionsvinkel. Så det är bara att rita.

Partykoalan 508
Postad: 26 mar 01:02

Jag förstår det, men boken verkar inte förklara det här på djupet tillräckligt mycket för att jag ska förstå uppgiften. 

Så atomplanen måste alltså vara ordnade så att vinklarna reflekteras på ett visst sätt? 

Exempelvis vet jag att enligt reflektionslagen måste i=r. Om i=70° så måste r=70° också. Jag insåg nu att vinkeln 20° reflekteras bakåt vilket innebär att reflektionen är till vänster om normalen. 

Skulle du kunna ge mig ledtråd att komma vidare? 

Pieter Kuiper Online 6902
Postad: 26 mar 01:07 Redigerad: 26 mar 01:08

Kristallens normal har inget med atomplanen att göra (förutom förstås för de plan som ger en utfallsvinkel på 70o).

Det är bara att rita speglande plan som ger dessa dessa andra strålar.

Partykoalan 508
Postad: 26 mar 02:28

Det tog mig ett tag att studera det här för att äntligen greppa det. 

Atomplanen finns således i riktningarna 90°, 63,45° och 45° mot normalen. 

Men skulle man kunna uttrycka att för atomplan 2 är även riktningen (70° + 46,55°)= 116,55° mellan planet och den vertikala normalen om man räknar från andra hållet? 

Skulle man på samma sätt kunna påstå att för atomplan 3 är riktningen 135° mellan atomplanet och normalen om man räknar från andra hållet? 

Eller måste riktningen mellan normalen och atomplanet vara mindre än 90°? 

Pieter Kuiper Online 6902
Postad: 26 mar 09:35
Partykoalan skrev:

Eller måste riktningen mellan normalen och atomplanet vara mindre än 90°? 

Tydligast så. Det är mycket lättare att förstå 45o.

Partykoalan 508
Postad: 26 mar 14:56

Vinklarna kan alltså uttryckas i intervallet 0°<_v<_180° mellan atomplan och normalen, beroende på vilken sida från normalen man väljer att ange som referens, men för tydlighets skull anger man som du säger svar i intervall 0°<_90° från normalen? 

Pieter Kuiper Online 6902
Postad: 26 mar 14:59 Redigerad: 26 mar 14:59

Jag förstår inte frågan.

Men stick en kebabpinne i en yta. Hur stor är vinkeln mellan pinne och planet?

Partykoalan 508
Postad: 26 mar 15:14 Redigerad: 26 mar 15:42

Det finns två svar. 

Svaret är v eller  180°-v. 

Men gällande svaren för atomolan två och tre, så kan svaren alltså även uttryckas som 116,55° mellan atomplan och den vertikala normalen för atomplan två och 135° mellan atomplan och den vertikala normalen för atomplan tre. 

Men för att tydligare förstå svaren så anges alltså oftast svaren i intervallen 0°<_90° mellan atomplan och den vertikala normalen? Har jag förstått rätt?

Infallsvinkeln mäts mot normalen. Det finns alltså 90o på ena sidan och 90o på andra sidan som är ens teoretiskt möjliga, annars är spegeln (exempelvis) ivägen! Det finns inte ens en teoretisk möjlighet för en infallsvinkel att vara större än 90o, eller mindre än 0o.

Pieter Kuiper Online 6902
Postad: 26 mar 15:56
Smaragdalena skrev:

Infallsvinkeln mäts mot normalen.  

Jo, men OP frågar om vinkeln mellan en linje och ett plan.

Men även det blir mindre än 90o. Om man inte ser det, kan man ta grillspett.

Partykoalan 508
Postad: 26 mar 16:39

Tack för hjälpen! 

Svara Avbryt
Close