2 svar
157 visningar
mikfem 314
Postad: 2 sep 2020

Brunjord och podsol jord

Hej! Hur kan man få en brun jord att bli podsol och vice versa? Man ska komma upp med två förslag.

För att få podsoljord till brunjord så kan man väl antagligen börjar odla massa växter och sånt för att det tids nog kommer fungera som ett eget ekosystem där maskar börjar uppstå osv. Eller så kan man väl bara ta bort all podsoljord och fylla på den med bördig jord. Kan man också kalka podsoljorden?

Och för att få brundjord till podsol är det väl bara att hälla syra i marken då podsol bokstavligen är askjord. Vet inte om jag är helt ute och cyklar men har det någonting med humuspartiklarna att göra?

Bra idéer. Podsol bildas p.g.a. sura jordar så kalkning är en bra åtgärd. Det kan nog vara bra att gödsla jorden också eftersom podsol är ganska näringsfattig vilkt förhindrar en del lövbärande växter att gro. Man behöver få in fler lövträd för att locka till sig fler maskar och mikroorganismer och på sikt göra jorden ”naturligt” näringsrik.

Madeleine 1
Postad: 16 okt 2020

Hej!

För att få podsol till brunjord kan man plantera björkar. Björkarnas rötter når långt ner i marken och kan ta upp näringen därifrån. Det gör att näringen tas upp från marken, till trädet och när träder fäller sina löv eller dör hamnar näringen vid ytan efter att nedbrytare gjort näringsämnena tillgängliga. Man kan säga att björken fungerar som en näringspump på så sätt. 

Om du vill göra brunjord till podsol kan du hugga ner lövskog och istället plantera barrträd. Barrskog gör att marken blir mer sur och näringsfattig då granarna tar upp näring utan att den återförs till marken särskilt ofta då barren fälls mer sällan än löven. När barren sedan hamnar i förnan (det översta lagret av marken), tar det dessutom längre tid för barren att brytas ner än vad det gör för löv och så försurar barren marken även om det i en barrskog skulle vara naturligt egentligen. Planterar du barrträd i brunjord kommer den alltså med tiden att övergå till brunjord vilket råkar precis det som sker vid odling  av barrskog för virke och biobränsle etc. 

Angående maskarnas roll så är maskarna en av flera nedbrytare, det finns andra såsom bakterier och svampar också. Svampar trivs faktiskt bra i barrskogar som är surare, något som beror på att svampar gynnas av det i sin symbios med träd (=Mykorrhiza). Om marken är sur gör ju det att maskar exempelvis trivs sämre och träden behöver svamparna mer för att kunna fylla sitt behov av närsalter från marken vilka svamparna ger till träden i utbyte mot socker som svampar inte själva kan producera. Det maskarna dock gör är att de "blandar om" näringen i jorden.

Hoppas det var till hjälp!

//Madeleine

Svara Avbryt
Close