2 svar
14 visningar
Ranya929 25
Postad: 6 jun 13:33

Buffert

Frågan lyder:

1. Beräkna pH om 1,0L 0,1M ättiksyra (HAC) och 1,0L 0,2M natrium acetat (AC-) blandas. Redovisa dina beräkningar.

2. Kommer denna buffer att vara bättre på att buffra syra eller bas? Förklara ditt svar.

 

3. Hur förändras pH i bufferten vid tillsats av 10 mmol NaOH? Redovisa dina beräkningar.

Mitt svar:

1. n (syra) = 0,1 x 1= 0,1mol     n=v x c

n(bas)= 0,2x1= 0,2 mol

 

Vtotalt=2 L

 

C= n/v

c syra= 0,1/2= 0,05mol/L

c bas = 0,2/2= 0,1 mol/L

 

pH= pKa + lg [bas]/[syra]

pH= 5,101

Jag fick endast ett poäng av 2, vad har jag gjort för fel?

2. den kommer att vara bättre på att buffra bas pH är surt och det innebär att det finns H+ som kan buffra basen.

 

3. n (syra) innan tillsatts= 0,1mol

n( syra) efter tillsats = 0.1- (1x10^-3) = 0,099mol

 

n(bas) innan tillsats= 0,2mol

n (bas) efter tillsats = 0,2+ (1x10^-3) = 0,201 mol

 

Nya c= n/v

 

c syra= 0,099/2 = 0.0495 mol/l

c bas= 0,201/2=0,1005 mol/L

 

pH= 4,8+ lg 0,1005/0,0495 mol/l

pH= 5,107

pH ändringen --> 5,107-5,101=0,006 Väldigt liten ändring.

Ranya929 skrev:

Frågan lyder:

1. Beräkna pH om 1,0L 0,1M ättiksyra (HAC) och 1,0L 0,2M natrium acetat (AC-) blandas. Redovisa dina beräkningar.

2. Kommer denna buffer att vara bättre på att buffra syra eller bas? Förklara ditt svar.

 

3. Hur förändras pH i bufferten vid tillsats av 10 mmol NaOH? Redovisa dina beräkningar.

Mitt svar:

1. n (syra) = 0,1 x 1= 0,1mol     n=v x c

n(bas)= 0,2x1= 0,2 mol

 

Vtotalt=2 L

 

C= n/v

c syra= 0,1/2= 0,05mol/L

c bas = 0,2/2= 0,1 mol/L

 

pH= pKa + lg [bas]/[syra]

pH= 5,101

Jag fick endast ett poäng av 2, vad har jag gjort för fel?

Du har hoppat över ett led i beräkningarna. Jag kan inte se vad det är som är fel i dina beräknginar utan att räkna själv från början. Vilket pKa-värde har ättiksyra? Hur stor är kvoten? Vilket värde har logaritmen?

2. den kommer att vara bättre på att buffra bas pH är surt och det innebär att det finns H+ som kan buffra basen.

Fel svar och fel motivering. Koncentrationen av bas är större än koncentrationen av syra, så bufferten buffrar bättre mot tillsats av syra.

3. n (syra) innan tillsatts= 0,1mol

n( syra) efter tillsats = 0.1- (1x10^-3) = 0,099mol

 

n(bas) innan tillsats= 0,2mol

n (bas) efter tillsats = 0,2+ (1x10^-3) = 0,201 mol

 

Nya c= n/v

 

c syra= 0,099/2 = 0.0495 mol/l

c bas= 0,201/2=0,1005 mol/L

 

pH= 4,8+ lg 0,1005/0,0495 mol/l

pH= 5,107

pH ändringen --> 5,107-5,101=0,006 Väldigt liten ändring.

Är 4,8 pKa för syran? I så fall kan du inte svara med mer än en decimal. 

Varför räknar du med bas-tillsatsen två gånger?

Ranya929 25
Postad: 6 jun 14:13

Vad menar du med att jag räknar med bas tillsatsen två gånger?

Svara Avbryt
Close