1 svar
25 visningar
Snusmumriken 240
Postad: 9 feb 18:38

Cellcykeln

Forskare studerade effekten av ett nytt potentiellt cancerläkemedel på en kultur av prolifererande celler. 24 timmar efter behandling med läkemedlet gjordes följande undersökning: DNA färgades in och därefter analyserades ett stort antal celler med avseende på färgmängd (som korrelerar till mängden DNA) per cell. Resultatet illustrerades i ett histogram med relativ mängd DNA mot antal celler. Forskarna gjorde också en analys av vissa proteiner i de behandlade cellerna och fann då att cyklin D var lågt och Rb var ofosforylerat.

Vilket av histogrammen stämmer bäst överens med analysresultatet av cyklin D och Rb?

 
A
 
 
B
 
 
C
 
 
D

Rätt svar enligt facit är D, medan jag har svarat A. Jag tänkte att eftersom ofosforylerat Rb innebär att cellcykeln stannar i G1 fasen borde detta innebära att mängden DNA per cell borde vara lägre än första gången. Däremot kan jag inte riktigt se varför D är rätt och A är fel, även om båda visar att mängden DNA är mindre i tillfälle 2. Är det för att skillnaden är mer drastisk?

mag1 8738
Postad: 9 feb 21:12

Du har missuppfattat vad X-axeln står för. Kolla i texten igen, vad visas på X-axeln?

Svara Avbryt
Close