1 svar
21 visningar
Maddefoppa är nöjd med hjälpen
Maddefoppa 418
Postad: 6 aug 05:23

Celldening begrepp

Hej! Jag är lite förvirrad gällande några begrepp som jag skulle vilja få lite förtydligande. 

Kromatin= substansen som består av lindat dna och histoner (h2a, h2b, h4, h3, h1) varav h1 fungerar som inbindning. Innehåller även mindre mängder icke histon proteiner & rna.

kromosom= mer som ett tillstånd av kromatidet när det är som maximalt packat och förbreder för metafas

centromer= som jag förstått är det den centrala punkten där de två dottercellerna fäster till varandra. Dvs mitten av krysset. 

mikrotubuli/mitotiska spindel= är dessa begrepp samma? Tråd liknande struktur som drar i dottercellerna från varandra under celldelning. Fäster in till centromer

telomerer= ändarna längs ut på kromosomerna. Skyddar kromosomer. Består av DNA uppreppande dna. 

Nukleosom= innan kromatin bildas består av endast av histon+ omggivande med dna

Kinotokor=proteinstruktur som består av mikrotubuli+ centromer

Frågor

Är mikrotubuli & mitotiska spindel samma sak?

När man beskriver telomerer som innehållande ”Hexametric DNA upprepade (TTAGGG)” har lite svårt att förstå vad man menar? 


mag1 7955
Postad: 6 aug 13:19

Är mikrotubuli & mitotiska spindel samma sak?

Nej. Vilken definitioner av orden hittar du när du kollar i boken, eller söker på nätet?

 

När man beskriver telomerer som innehållande ”Hexametric DNA upprepade (TTAGGG)” har lite svårt att förstå vad man menar?

Hexa- är ett vanligt räkneprefix, som används ganska ofta inom naturvetenskapen (t.ex. för kolväten som hexan).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska_r%C3%A4kneord

 

Kommer du vidare nu?

Svara Avbryt
Close