0 svar
196 visningar
mattefreak 1
Postad: 27 apr 2022 09:49 Redigerad: 27 apr 2022 09:57

Cellen

Människokroppen består till två tredjedelar av vatten. Nästan 70% av detta finns i kroppens celler. Vatten är livsviktigt för att cellerna ska fungera, och uttorkning av cellerna ska leda till celldöd. Men det finns organismer, t.ex. jästceller, vars celler kan överleva även om så mycket som 99% av vatteninnehållet försvinner.

Om en cell förlorar vatten, så sker det främst genom cellytan. Det är därför rimligt att anta att volymförändringen sker med en hastighet som är proportionell mot cellytan. För enkelhetens skull antar vi att cellen helt består av vatten.

Att volymförändringen för en cell sker med en hastighet som är proportionell mot cellytan kan uttryckas med differentialekvationen

dV/dt = -k*A(t)

där A(t) är den funktion som beskriver cellytans area vid tiden t timmar.

a) För att lösa differentialekvationen behöver vi uttrycka A(t) i termer av V(t). Vi antar därför att det finns ett samband mellan area och volymen som beskrivs av ekvationen

A(t) = d*(V(t))^p

för någon proportionalitetskonstant d och något tal p. Visa med hjälp av ett exempel att vårt antagande är rimligt och undersök vad som skulle kunna vara ett rimligt värde på p. Ansätt också ett tänkbart värde på konstanten d och motivera ditt val.

b) Ta reda på vad som är en rimlig volym för en jästcell och lös differentialekvationen dV/dt = -k*A(t) givet att cellens volym minskar till en tredjedel på 6 timmar. Hur många timmar tar det enligt modellen innan cellen är helt uttorkad? (Om du ska lösa differentialekvationen algebraiskt behöver du ta reda på hur man löser separabla differentialekvationer.)

 

Jag förstår a men fråga b har jag svårigheter med, hjälp uppskattas :)


Onödiga versaler borttagna från rubriken. /Smutstvätt, moderator 

Svara Avbryt
Close