1 svar
36 visningar
fner är nöjd med hjälpen
fner 835
Postad: 17 aug 08:49 Redigerad: 17 aug 08:49

Cellvägg G+/G- bakterier

Som jag har förstått det har båda ett plasmamembran "innerst". Gram positiva har sedan ett tjockt lager peptidoglykan medan gram negativa har ett tunnare lager peptidoglykan och ett yttre membran med lipoproteiner, lipopolysackarider, fosfolipider och poriner. Till min fråga: vad är det som räknas till cellVÄGGEN (inte cellmembranet)? Enligt denna bild är det "allt utanför det inre membranet". Betyder det att både G+ och G- har en cellvägg?

På en gammal tenta står det nämligen:

1. Are the following statements true or false for Gram positive bacteria?
a) Has a cell wall surrounding the cytoplasmic membrane. False

mag1 Online 7961
Postad: 17 aug 22:16

Ja bägge anses ha en cellvägg, d.v.s. något utanför plasmamembranet, med funktionen att ge ytterligare (mekaniskt/kemiskt) skydd.

 

Jag instämmer att svaret på tentan ter sig underligt, antingen är det fel svar, eller så är det helt enkelt en kuggis. Bakterier har cytosol, men inte cytoplasma, vilket gör att svaret "false" ändå kan anses vara korrekt.

Hade påståendet istället inkluderat "cytosolic membrane" eller "plasma membrane", så skulle svaret varit "true".

Svara Avbryt
Close