8 svar
39 visningar
Cicci302 är nöjd med hjälpen!
Cicci302 15
Postad: 16 okt 2020

Centripetalkraft i en matematisk pendel

I fysikboken impuls fysik 2 finns det en uppgift 2103 där man använder att Fres i det nedersta läget, alltså jämviktsläget, är en centripetalkraft.
Detta förstår jag eftersom Fres är riktad in och det är typ en cirkelrörelse. Men gäller detta i andra lägen också? Alltså när den exempelvis är 45 grader från jämviktsläget? Då är ju inte Fres in mot mitten så tänker att det inte borde stämma, är det då att Fres = Fc endast i jämviktsläget? 

Ebola Online 1776
Postad: 16 okt 2020

Resultanten är inte en centripetalkraft i något annat läge än längst ned och längst upp i en pendels cirkulära rörelse.

Detta är helt enkelt på grund av att gravitationsfältet har riktning nedåt.

Cicci302 15
Postad: 16 okt 2020 Redigerad: 16 okt 2020

Så man kan endast räkna Fres=Fc i det nedersta läget? (Och upp)

Ebola Online 1776
Postad: 16 okt 2020

Ja. Det du gör i andra lägen är att du räknar ut resultanten i en riktning parallell med tråden och sätter denna lika med mv2r\dfrac{mv^{2}}{r}

Cicci302 15
Postad: 16 okt 2020

Så kraften i tråden, även om det finns andra krafter, blir Fc?

Cicci302 15
Postad: 18 okt 2020

kan man räkna så? Asså att de krafter som går in mot mitten blir Fc, även om det finns andra som gör så att Fres blir åt ett annat håll.

Ja. Fres är alltid summan av alla krafter.

Cicci302 15
Postad: 18 okt 2020

Jag vet att Fres är summan, min fråga är om Fc blir den kraften som är riktad in, även om Fres inte är riktad in

GaryAmini 15
Postad: 18 okt 2020

Ja så är det. Fc är den komposant av resulterande kraften som är riktad mot upphängningspunken. Fc=S-mgcosα

där S är spännkraften i snöret och α är toppvinkeln. Längst ned har vi α=0

Den vinkelräta komposanten av resulterande kraften blir då mgsinα . Den är riktad tangentiellt mot banan, och det är den som man approximerar med mgα då vinkeln är liten.

Svara Avbryt
Close