6 svar
83 visningar
Idkidkidk 20
Postad: 12 maj 2019

Cheopspyramiden - hur mycket räcker volymen till

Den största och mest kända av Egyptens pyramider är Cheopspyramiden. Den har höjden 137 m. basytan är kvadratisk med sidan 28 m. hur lång mur med bredden 0,5 m och höjden 1,0 m skulle stenen i pyramiden räcka till?

 

jag har börjat med att räkna ut volymen för pyramiden vilket är 137•28/3 = 1279 kvadratmeter. Därefter vet jag Inte hur jag ska ta mig vidare

Du anger volym i kvadratmeter. Det är fel. Volym är kubikmeter. Area är kvadratmeter.

Och det är den kvadratiska basytans sida som är 28 meter. Du måste räkna ut basytans area.

Idkidkidk 20
Postad: 12 maj 2019

Jag har nu räcknat om och volymen är alltså 35 802 kubikmeter. 

Idkidkidk 20
Postad: 12 maj 2019

En mur kan jag tänka mig som ett rätblock så 1.0 • 0.5 • x är väl murens volym eller...

Det är rätt,  35 802 kubikmeter.

Nu ska du räkna ut "hur lång mur med bredden 0,5 m och höjden 1,0 m skulle stenen i pyramiden räcka till".

Muren är ju ett mycket långt rätblock (tidigare kallades det parallellepiped) men jag gissar att
du i skolan använder ordet rätblock. Du vet volym, bredd och höjd. Vad blir då längden?

Parallellepiped och rätblock är inte samma sak. Ett rätblock är en (eller ett ?) parallellepiped där alla vinklar är räta.

Smaragdalena skrev:

Parallellepiped och rätblock är inte samma sak. Ett rätblock är en (eller ett ?) parallellepiped där alla vinklar är räta.

Så är det, och det är väl därför man har infört ordet rätblock. Men på femtiotalet när jag gick
i skolan så fick vi bara lära oss parallellepiped för en låda med alla vinklar är räta. Och ordet
rätblock fanns inte.
Även i svenska-ämnet har man bytt. Förr hette det imperfekt, nu heter det preteritum

Svara Avbryt
Close