10 svar
318 visningar
thoyu 109 – Fd. Medlem
Postad: 30 nov 2017 17:36

cirkel problem

Hej!

Bestäm ekvationen för cirkeln som passerar genom punkterna (9,0) och (0,3) samt tangerar med linje 3x+4y=2.

Jag förstår inte riktig hur jag ska lösa det här, skulle någon kunna ge mig ledtråd eller tips? Korrekt var är 5^2 = (x-5)^2 + (y-3)^2

 

Tack i förväg !

tomast80 4183
Postad: 30 nov 2017 17:53

Tips: ansätt en cirkel på formen:

(x-x0)2+(y-y0)2=r2 (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2

De två punkterna ska ligga på cirkeln, vilket ger två samband.

Slutligen gäller att linjen: 3x+4y=2 3x+4y= 2 ska vara vinkelrät mot en linje från mittpunkten: (x0,y0) (x_0,y_0) till skärningspunkten mellan cirkeln och linjen.

thoyu 109 – Fd. Medlem
Postad: 30 nov 2017 21:19
tomast80 skrev :

Tips: ansätt en cirkel på formen:

(x-x0)2+(y-y0)2=r2 (x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2

De två punkterna ska ligga på cirkeln, vilket ger två samband.

Slutligen gäller att linjen: 3x+4y=2 3x+4y= 2 ska vara vinkelrät mot en linje från mittpunkten: (x0,y0) (x_0,y_0) till skärningspunkten mellan cirkeln och linjen.

thoyu 109 – Fd. Medlem
Postad: 30 nov 2017 21:28

Hej !

Jag har nu försökt att lösa uppgiften:

a= x noll och b = y noll

Jag förstod inte riktig vad du menar med att de ger två samband så jag bara antog att det är så här:

r^2 = (9- a ) ^2 + (0 - b)^2           och         r^2 = (0-a)^2 + (3 - b)^2 

Det betyder 

(9- a ) ^2 + (0 - b)^2=  (0-a)^2 + (3 - b)^2 

vilket blev till sist 

3a - 12 = b 

Det sätter jag in i en av de där ekvationerna 

a^2 + (3-(3a-12))^2 = r^2 

vilket blev 10a^2 - 90 a + 15^2 = r^2 

och då vet jag inte hur jag ska gå vidare . Skulle någon kunna förklara ?

tomast80 4183
Postad: 1 dec 2017 05:48

Det ser bra ut hittills! Då återstår bara att knyta ihop säcken!

Till att börja med kan du uttrycka r2 r^2 i variabeln a a .

r2=81-18a+a2+b2=81-18a+a2+(3a-12)2 r^2 = 81-18a+a^2+b^2 = 81-18a+a^2+(3a-12)^2

r2=10a2-90+225 r^2 = 10a^2-90+225

Det ger ekvationen:

(x-a)2+(y-(3a-12))2=10a2-90a+225 (x-a)^2 + (y-(3a-12))^2 = 10a^2-90a+225

Slutligen ska vi dra nytta av att cirkeln tangeras av linjen 3x+4y=2 3x+4y = 2

Först skriver vi om den på k-form: y=-34x+12 y = -\frac{3}{4} x + \frac{1}{2}

Vi kallar skärningspunkten mellan cirkeln och linjen för (x,y)=(c,d) (x,y) = (c,d) .

Eftersom punkten ligger på linjen gäller då att: d=-34c+12 d = -\frac{3}{4} c + \frac{1}{2} .

Vidare gäller att tangenten är vinkelrät mot linjen mellan cirkelns mittpunkt (a,b) (a,b) och (c,d) (c,d) .

k=ΔyΔx=d-bc-a=k k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{d-b}{c-a} = k

Då linjerna är vinkelräta fås att:

k·(-34)=-1k=43 k \cdot (-\frac{3}{4}) = -1 \Rightarrow k = \frac{4}{3}

Vi kan nu uttrycka det sambandet endast i a a och c c :

-34c+12-(3a-12)c-a=43 \frac{-\frac{3}{4} c + \frac{1}{2} - (3a-12)}{c-a} = \frac{4}{3}

Samtidigt ska punkten ligga på cirkeln, vilket ger ett samband till:

(c-a)2+(-34c+12-(3a-12))2=10a2-90a+225 (c-a)^2 + (-\frac{3}{4}c+\frac{1}{2}-(3a-12))^2 = 10a^2-90a+225

Löser man detta ekvationssystem så erhålls värdena på a a och c c och därmed är uppgiften löst eftersom resten faller ut ( b b och r r ) som en funktion av a a .

thoyu 109 – Fd. Medlem
Postad: 1 dec 2017 08:29 Redigerad: 1 dec 2017 08:30

Hej! 

 

Jag har försökt att lösa som du sa, fast på det sista delen så fick jag fram både den korrekta a=5 och a=4. Jag undrar bara hur vet jag vilken som är det rätta alternativet?

Och tack så väldigt mycket för hjälpet :)

tomast80 4183
Postad: 1 dec 2017 09:49

Hej!

Något måste blivit fel. Jag får följande lösningar med Wolfram Alpha. En av dem leder troligen till något orimligt värde på r2 r^2 . Har inte kollat, men undersök vad b b och r2 r^2 blir i de två fallen.

SvanteR 2684
Postad: 1 dec 2017 11:39 Redigerad: 1 dec 2017 11:42
Glöm vad jag skrev om du hann läsa det, jag inser nu att jag räknade fel!
tomast80 4183
Postad: 1 dec 2017 16:48

Kan det möjligen vara så att det finns två möjliga cirklar som uppfyller villkoren i uppgiften, men i facit finns bara den ena med? Ser inte varför varianten med a=25 a=25 skulle vara fel. Vad säger ni andra?

tomast80 4183
Postad: 2 dec 2017 08:09

Båda lösningarna verkar fungera! Se bild nedan:

tomast80 4183
Postad: 4 dec 2017 08:09

Kom på att det nog finns ett lite enklare sätt att använda tangenten: implicit derivering. Derivera VL och HL i cirkelns ekvation, vilket ger till slut:

dydx=k=-(x-a)y-b \frac{dy}{dx} = k = \frac{-(x-a)}{y-b}

Svara Avbryt
Close