15 svar
956 visningar
matteupp95 392
Postad: 14 feb 2018 14:07

Cirkelsekvation

jag förstår inte 2))) bestäm cirkelns skärningspunkt med kordinat axlar? Ska jag förenkla ekvationen jag har två olika vafiabler X och y det verkar omöjligt skär dem inte varandra vid 00 asså origo jag flrstår inte vad jag ska göra??

jonis10 1919
Postad: 14 feb 2018 14:20

Hej

Då den skär x-axeln är y=0 och när den skär y-axeln är x=0.

matteupp95 392
Postad: 14 feb 2018 14:32

Hur vet du det kan du förklara stegvis hur du tänkte

haraldfreij 1314
Postad: 14 feb 2018 15:10

jonis svar är själva definitionen på x- och y-axeln, så det har inte varit några steg innan dess. 

För att räkna ut var cirkelns skär x-axeln behöver du därför sätta in y=0 i cirkelns ekvation, och lösa ut x. På samma sätt kan du ta reda på var den skär y-axeln genom att istället sätta in x=0.

matteupp95 392
Postad: 14 feb 2018 15:13

Då får jag y=0 och x=0 är det rätt svar då

jonis10 1919
Postad: 14 feb 2018 15:57

Börja med att t.ex. hitta skärningspunkterna då den skär x-axeln dvs y=0x2+02-6·0=16x2=16

Testa om du kommer vidare härifrån.

matteupp95 392
Postad: 14 feb 2018 16:02

Jag förstår inte var du fick x upphöjt till 2 är lika med 16 blir det inte 4 då eller 

matteupp95 392
Postad: 14 feb 2018 16:03

Kan du räkna ut stegvis o förklarar

jonis10 1919
Postad: 14 feb 2018 16:16 Redigerad: 14 feb 2018 16:19

Okej, om du läser i uppgiften är cirkelns ekvationen x2+y2+6y=16

Kolla på punkterna A och B där ekvationen skär x-axeln. Om du kollar vad för y-värde funktionen har då? Jo 0. Samma sak gäller när skär cirkeln y-axeln, då x är 0.

Vi börja med att ta fram skärningspunkterna i x-axeln. Jag säger det igen ekvationen för cirkeln är x2+y2-6y=16. Den skär x-axeln när y=0 då ersätter vi variabeln y med 0 det vill säga: x2+02-6·0=16x2=16x=±16=±4x1=4x2=-4

Om vi kollar tillbaka på bilden så stämmer det två x värden. Nu vet vi att cirkeln skär x-axeln i punkterna 4,0 och (-4,0).

Tänkt nu på samma sätt för att hitta skärningspunkterna i y-axeln dvs:x=002+y2-6y=16 

matteupp95 392
Postad: 15 feb 2018 13:56

matteupp95 392
Postad: 15 feb 2018 13:56

Hur ska jag räkna ut Y kn du visa mig 

matteupp95 392
Postad: 15 feb 2018 13:56

Hara jag ens börjat räkna bra med det ser inte rätt ut

jonis10 1919
Postad: 15 feb 2018 14:04

I ditt tredje steg vad händer där? Använd dig av pq-formeln för att hitta lösningarna till ekvationen.

Pq-formeln:  x2+px+q=0x=-p2±p22-q

Nu har du ekvationen y2-6y-16=0 alltså är p=-6     q=-16

matteupp95 392
Postad: 15 feb 2018 14:32

Svaret på fråga 2 blir då crikelns skärningspunkt med kordinat axlarna är (4,0),(-4,0),(-2,0) och (8,0)

matteupp95 392
Postad: 15 feb 2018 14:32

Är det korekt jonis

jonis10 1919
Postad: 15 feb 2018 14:43 Redigerad: 15 feb 2018 14:44

Nej Inte riktigt, dom två första är korrekt dvs skärningspunkterna i x-axeln, du lyckades ta fram att när den skär y-axeln vilket är då y1=8y2=-2 . Så svaret på frågan är:

Cirkeln skär x-axeln i punkterna (4,0) och (-4,0) och y-axeln i punkterna (0,8) och (0,-2).

Svara Avbryt
Close