0 svar
50 visningar
CsharpStudent är nöjd med hjälpen
CsharpStudent 30
Postad: 17 dec 2021 20:17

CS8070 case 3

case 3 trillar ur switchen om jag förtår rätt? Men hur löser jag detta? Jag hittar ingenting om det.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Bloggen
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      //Deklarerar en lista innehållande array
      //Initiering av array som innehåller 3 element
      List<String[]> MinBlogg = new List<String[]>(); 
       String[] Inlägg = new String[3];

      //Deklarerar en bool som är true
      bool IsRunning = true;

      
      //Vill bara att text ska skrivas ut en gång och sätter den utanför loop
      //n för ny rad, t för tabb
      Console.WriteLine("\n\tVälkommen! ");
      
      //Deklarerar en int för menyval
      int MenyVal;

      //SÅ LÄNGE bool är true kommer while loop fortsätta
      while (IsRunning)
      {

        //n för ny rad, t för tabb
        //Den här texten skrivs ut som menyval
        Console.WriteLine("\n\tGör ett val 1-5: ");
        Console.WriteLine("\n\t[1]Skapa ett inlägg");
        Console.WriteLine("\t[2]Visa sparade inlägg");
        Console.WriteLine("\t[3]Sök bland inlägg");
        Console.WriteLine("\t[4]Radera inlägg");
        Console.WriteLine("\t[5]Avsluta programmet");

        //Deklarerar en if
        //TryParse för att program ej ska krascha. TryParse returnerar true om TryParse lyckas
        if (Int32.TryParse(Console.ReadLine(), out MenyVal))

          //VARFÖR TAR INTE TRYPARSE MINDRE TAL? TEX 35 99 86 OSV.DEN TAR STORA TAL OCH TEXT!TEX 972804826852805 ELLER HEJSAN
        {
        
        }

        else
        {
          //ANNARS om TryParse inte lyckas, skriver programmet ut text nedan
          Console.WriteLine("\tNågon blev fel! Vänligen skriv en siffra 1-5");
        }
        //Deklarerar en switch för menyVal
        switch (MenyVal)
        {
          case 1:
            //Skapar array/vektor för varje inlägg
            //Sparar titel i index 0 (första elementet)
            Console.Write("\tAnge en titel för ditt inlägg: ");
            Inlägg[0] = Console.ReadLine();

            //sparar inlägget i index 1 (andra elementet)
            Console.WriteLine("Skriv ditt inlägg:");
            Inlägg[1] = Console.ReadLine();


            //sparar tiden i index 2 (tredje elementet)
            Inlägg[2] = DateTime.Now.ToString();

            //Sparar inlägg i MinBlogg
            //Skriver ut att inlägget är sparat
            MinBlogg.Add(Inlägg);
            Console.WriteLine("Ditt inlägg är nu sparat!");

            break;

          case 2:
            /*
             *Console.WriteLine("Nedan är dina skrivna inlägg:"); Skriver ut texten
             Console.WriteLine(----); Gör det mer överskådligt att läsa inläggen. Nedan är dina skrivna inlägg
                                                 ----------------------
                                                 Datum/Tid: Titel: Inlägg
             Foreach går igenom alla sparade inlägg i MinBlogg*/
            Console.WriteLine("\n Nedan är dina skrivna inlägg:\n");
            Console.WriteLine("\n\t-------------------\n\t");
            foreach (string[] DittInlägg in MinBlogg)
            
              //Skriver ut alla arrays: Datum/Tid: Titel: Inlägg: Lagt array 2 först eftersom jag vill ha ut datum och klockslag först
              Console.WriteLine("\n Puplicerat: " + DittInlägg[2] + " \n Titel - " + DittInlägg[0] + " \n Inlägg - " + DittInlägg[1] + "\n");

            break;
          
          case 3:

            
                    }
      }


    }
  }
Svara Avbryt
Close