4 svar
48 visningar
Maria123 213
Postad: 2 apr 18:20

Cylinderkoordinater

Hej, jag har kört fast. När jag ska bestämma hastigheten för partikeln där den korsar den positiva x-axeln, där täta är 0, antar jag att jag bara behöver ta med den radiella hastighetskomponenten eftersom den redan är projicerad på x-axeln i den punkten. Men jag får fel svar.

PATENTERAMERA 5421
Postad: 2 apr 19:15

När θ=0 så är

er=ex

eθ=ey

r˙=0

rθ˙=2bω.

Vilket ger att v=2bωey.

Maria123 213
Postad: 2 apr 23:00

Tack, nu förstår jag. Men nu när jag beräknar hastigheten och accelerationen vid täta=pi/2 är det inte lika självklart om hastigheten och accelerationen ska projiceras på x-axeln eller y-axeln? Hur ska jag tänka här? Tex får jag hatsigheten till (-bw)er, ska detta projiceras på y-eller x-axeln?

PATENTERAMERA 5421
Postad: 3 apr 00:18

Du har tagit fram att

v=-bωsinθer+bω1+cosθeθ.

Sedan gäller det generellt att

er=cosθex+sinθey

eθ=-sinθex+cosθey.

Sedan sätter du in θ=π/2. Vad får du då?

Maria123 213
Postad: 3 apr 22:48 Redigerad: 3 apr 22:51

Tacl för svaret!

Svara Avbryt
Close