1 svar
89 visningar
Pussgurka123 är nöjd med hjälpen
Pussgurka123 26
Postad: 23 okt 2021 00:45

debattartikel - adoptionsprocess för alla

hej!!! det hade varit jätte snällt om några skulle vilja ge mig lite respons på denna debattartikel jag skrivit om att vuxna som vill skaffa barn ska genomgå samma process som vid adoption.

                                                               En bra start på livet

En bra start på livet är det vi alla talar om, men när ska dessa ord bli till verklighet? Allt för många barn föds med föräldrar som inte kan ge dem en trygg uppväxt. Detta måste få en ändring, föräldrar som vill få barn måste gå igenom samma process som vid adoption. För att vi ska kunna veta att dessa personer kan bli bra föräldrar. En bra start på livet ska vara verklighet för alla!

I dagens samhälle finns det allt för många barn som föds upp i familjer som inte kan ta hand om dem, på grund av brist på kompetens och omsorg. Vi informeras dagligen om att en bra start i livet är väldigt betydelsefullt, därför borde vi låta vuxna genomgå en adoptionsprocess innan de kan skaffa barn. Jag vill berätta varför vuxna ska gå igenom en process innan de skaffar barn.

Ett stort problem som finns i vårt samhälle idag är att barn växer upp under dåliga omständigheter. Det finns fall där vuxna som är till exempel missbrukare skaffar barn, när de egentligen bör fokusera på sig själva. Forskning visar tydligt att barn som växer upp med föräldrar som har missbrukarproblem oftast har större risk för att själva hamna i missbruk. Ska vi verkligen låta oskyldiga barn hamna i händerna hos vuxna som inte kan ta hand om dem?

Om vi låter vuxna som vill ha barn gå igenom en adoptionsprocess för att få skaffa barn kommer riskerna för att barn hamnar i dåliga förhållanden minska. Vi kommer med en säkerhet veta att dessa vuxna är seriösa och kompetenta till att kunna ta hand om ett barn samt uppfostra det. Denna process kommer leda till en ökad trygghet för barnen i vårt samhälle och majoriteten kommer få bra familjeförhållanden. En bra uppväxt leder till att barnen blir självständiga och har lättare till att skapa relationer till sin omgivning. Vi vill att barnen ska kunna få växa upp i ett tryggt hem med föräldrar som bryr sig om dem!

Men såklart finns det vuxna här ute i vårt samhälle som är fullt kompetenta till att uppfostra ett barn, och som faktiskt inte hade behövt gå igenom samma process som vid en adoption. De flesta av oss har förhoppningsvis växt upp i goda förhållanden utan att våra föräldrar har behövt ett godkännande innan, men tänk dem som inte har gjort det. Tänk på de barn som fötts i familjer där föräldrarna är missbrukare. Är det rättvist att låta denna process utebli på grund av att de flesta barnen får en bra familj? Nej, för att vi ska kunna skydda barnen och deras trygghet måste vi sätta in en sådan åtgärd som adoptionsprocessen. Adoptionsprocessen kommer att göra att fler barn hamnar i bra familjer!

Det är dags att sluta prata om en bra start på livet och faktiskt börja göra skillnad. Vi vill att alla barn ska kunna födas i bra familjer och därför är denna adoptionsprocess essentiell i frågan.

LisaG 116
Postad: 27 okt 2021 21:02

Hej !

Är det en artikel där första stycket är en ingress ? Om inte så är stycke ett och två väldigt lika varandra då båda handlar om att många barn växer upp under otrygga förhållanden.

Även tredje stycket innehåller att alltför många barn växer upp under dåliga omständigheter.

Du börjar en mening med... För att vi skall kunna veta... den hör egentligen ihop med meningen innan så du kan sätta komma, och fortsätta texten med för... eller vända på den och ta med helheten: Tex: För att vi skall kunna veta vilka föräldrar som är lämpliga så bör alla genomgå en adoptionsprocess.

Du skulle kunna hänvisa till barns rättigheter enligt barnkonventionen som nu är lag i Sverige.

Se över formuleringen av sista meningen. Det är de sista orden "i frågan" som gör syftningen lite oklar.

Du har med ett motargument ( att det kan vara en onödig process för många). Finns det fler argument att resonera kring ? Kan man förbjuda folk att skaffa barn ?

 

Det är en seriös och gedigen artikel som hänvisar till forskning. Bra.

Svara Avbryt
Close