1 svar
65 visningar
Giamalm 2
Postad: 18 nov 2020

Debattinlägg -

Vi har fått i uppgift av vår svenska-lärare att skriva en debattinlägg . Jag har skrivit en del på texten men är lite osäker på hur jag ska fortsätta och om stavning regler. Och om jag skrivit allt som läraren säga skriva. Jag osäker och om jag ska får högre betyg.

Kunskapskrav för E

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och
begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som
anknyter till det lästa.

/--/ Eleven /--/ tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Kunskapskrav för C

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och
begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den
skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat. 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter
fram huvudtanken i det lästa.

/--/ Eleven /--/ tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Min text:  

Minska användningen av mobiltelefoner


Mobiltelefoner anses vara ett av de moderna kommunikationsmedel som haft störst påverkan på vår dagliga livsstil. Telefonen kan vara till stor nytta när det handlar om att vi kan använda den till inklusive text- och bildmeddelanden, fotografering och videofilmning och andra fördelar. Mobilen har två aspekter, en positiv och en negativ. Det är därför som alla borde veta när de ska använda telefonen. När får man använda mobiltelefonen?  

För det första bör man minska användningen av mobiltelefoner under lektionstid vilket kan leda till att eleverna lyckas fokusera mer på lärandet.

Det kan också förbättra elevernas sociala färdigheter och skapa en vänlig och säker miljö i klassrummet, därför är det en självklarhet att man ska slippa använda mobilen under lektionstid. 

Det har varit mycket problem med att använda mobiltelefon under lektioner. Många fundera om vad kan vi göra ut den har problem. 

En av detta problem är att eleverna sätta på telefonen under lektionen och under lektionen ringer telefonen då måste läraren sluta förklara. Studenten kommer att sakna de viktiga punkter som läraren skulle nämna. Om han slutar förklara blir det slöseri med tid, eftersom läraren måste förklara igen. 

Jag tror att många lärare blir ledsna när eleverna hellre fokuserar på telefonen än lektionen. Det är viktig att uppskatta allt jobb som lärarna gör. Jag ser läraren många gånger be eleverna att sluta använda telefonen och koncentrera sig på lektionen. Men eleverna fortsätter att använda telefonen, så läraren blir arg. 


När det gäller telefoner kommer studenten att ofta vara sen till lektionen, och under pausen kanske en kamrat kommer att ringa honom, vilket får honom att bli distraherad och fördröja klassen.

 Ibland det är bra och dålig att ha mobilen i skolan. Skolverket konstaterar att fältforskning visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare i gymnasiet använder mobiltelefoner som verktyg i skolarbetet. Debatten om mobiltelefoner fortsätter i skolor, många skolor i Sverige har gjort stora investeringar för att förse sina elever med digital teknik. Jag tycker att det är bra att dela till eleverna datorer men jag tycker att man kan använda datorer till annat saker exempel man lyssna, kolla på filmer eller instagram under lektioner när läraren prata eller lämna till elever uppgift att göra.  

På Helahälsingland elever skrivit insändare om att använda mobilen i skolan. Eleverna tycker att dem behöver använda mobilen. För att kolla om föräldrarna skickar något viktigt, så kan man kolla på lektionen eller rasten. Dem tycker också att det är bra eftersom om man lyssnar på musik på lektionen så koncentrerar man sig bättre.

På Helahälsingland eleverna rektor och biträdande rektor säger att dem förstår att elever gillar mobilens olika användningsområden och att det är en. Men det gör uppmärksamheten från andra saker, som t.ex. undervisning. "Särskilt för elever som har svårt att koncentrera sig, då är det bra med mobilfria klassrum. Vi jobbar för att digitalisera skolan, men det gäller inte mobiltelefoner". 

Ja, jag hålla med att man koncentrera mer när man lyssna på musik när man jobba med sin uppgifter. Men jag tror att det är bättre att läraren samla mobilen när lektionen börjar. Sen när man få en egen uppgift då man kan frågar lärare om du får använda mobilen för att lyssna på musik, eftersom det finns några elever som lyssna och smsa sin kompisar när läraren prata. För man får inte sms eller kolla på social media under lektionen. Elever föräldrarna vet att sin barn har lektionen, så tror jag att man kan kolla på sin mobil på rasterna. Om det är något viktig då kan elever föräldrar ringa till skolan och fråga om sin barn. För många elever säger att dem prata med sin föräldrar medan dem gör något annat.

Om det finns mobiltelefoner spelar eleven under spelet, dela eller skicka meddelanden till sina vänner. 

Källor:

https://www.helahalsingland.se/artikel/elever-skriver-insandare-vi-vill-kunna-anvanda-mobiler-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem
https://www.gd.se/artikel/mobilforbud-i-skolan-sjalvklart
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.731213/mobilforbud-i-skolan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/rektorerna-om-mobilforbud-i-skolan-kommer-inte-paverk

Giamalm 2
Postad: 19 nov 2020
Giamalm skrev:

Vi har fått i uppgift av vår svenska-lärare att skriva en debattinlägg . Jag har skrivit en del på texten men är lite osäker på hur jag ska fortsätta och om stavning regler. Och om jag skrivit allt som läraren säga skriva. Jag osäker och om jag ska får högre betyg.

Kan ni kolla om jag behöver ändra något från texten.

Kunskapskrav för E

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och
begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som
anknyter till det lästa.

/--/ Eleven /--/ tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik

Kunskapskrav för C

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och
begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den
skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.

Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat. 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter
fram huvudtanken i det lästa.

/--/ Eleven /--/ tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.

Min text:  

Minska användningen av mobiltelefoner


Mobiltelefoner anses vara ett av de moderna kommunikationsmedel som haft störst påverkan på vår dagliga livsstil. Telefonen kan vara till stor nytta när det handlar om att vi kan använda den till inklusive text- och bildmeddelanden, fotografering och videofilmning och andra fördelar. Mobilen har två aspekter, en positiv och en negativ. Det är därför som alla borde veta när de ska använda telefonen. När får man använda mobiltelefonen?  

För det första bör man minska användningen av mobiltelefoner under lektionstid vilket kan leda till att eleverna lyckas fokusera mer på lärandet.

Det kan också förbättra elevernas sociala färdigheter och skapa en vänlig och säker miljö i klassrummet, därför är det en självklarhet att man ska slippa använda mobilen under lektionstid. 

Det har varit mycket problem med att använda mobiltelefon under lektioner. Många fundera om vad kan vi göra ut den har problem. 

En av detta problem är att eleverna sätta på telefonen under lektionen och under lektionen ringer telefonen då måste läraren sluta förklara. Studenten kommer att sakna de viktiga punkter som läraren skulle nämna. Om han slutar förklara blir det slöseri med tid, eftersom läraren måste förklara igen. 

Jag tror att många lärare blir ledsna när eleverna hellre fokuserar på telefonen än lektionen. Det är viktig att uppskatta allt jobb som lärarna gör. Jag ser läraren många gånger be eleverna att sluta använda telefonen och koncentrera sig på lektionen. Men eleverna fortsätter att använda telefonen, så läraren blir arg. 


När det gäller telefoner kommer studenten att ofta vara sen till lektionen, och under pausen kanske en kamrat kommer att ringa honom, vilket får honom att bli distraherad och fördröja klassen.

 Ibland det är bra och dålig att ha mobilen i skolan. Skolverket konstaterar att fältforskning visar att mobiltelefoner i klassrummet inte bara är ett problem. Elever och lärare i gymnasiet använder mobiltelefoner som verktyg i skolarbetet. Debatten om mobiltelefoner fortsätter i skolor, många skolor i Sverige har gjort stora investeringar för att förse sina elever med digital teknik. Jag tycker att det är bra att dela till eleverna datorer men jag tycker att man kan använda datorer till annat saker exempel man lyssna, kolla på filmer eller instagram under lektioner när läraren prata eller lämna till elever uppgift att göra.  

På Helahälsingland elever skrivit insändare om att använda mobilen i skolan. Eleverna tycker att dem behöver använda mobilen. För att kolla om föräldrarna skickar något viktigt, så kan man kolla på lektionen eller rasten. Dem tycker också att det är bra eftersom om man lyssnar på musik på lektionen så koncentrerar man sig bättre.

På Helahälsingland eleverna rektor och biträdande rektor säger att dem förstår att elever gillar mobilens olika användningsområden och att det är en. Men det gör uppmärksamheten från andra saker, som t.ex. undervisning. "Särskilt för elever som har svårt att koncentrera sig, då är det bra med mobilfria klassrum. Vi jobbar för att digitalisera skolan, men det gäller inte mobiltelefoner". 

Ja, jag hålla med att man koncentrera mer när man lyssna på musik när man jobba med sin uppgifter. Men jag tror att det är bättre att läraren samla mobilen när lektionen börjar. Sen när man få en egen uppgift då man kan frågar lärare om du får använda mobilen för att lyssna på musik, eftersom det finns några elever som lyssna och smsa sin kompisar när läraren prata. För man får inte sms eller kolla på social media under lektionen. Elever föräldrarna vet att sin barn har lektionen, så tror jag att man kan kolla på sin mobil på rasterna. Om det är något viktig då kan elever föräldrar ringa till skolan och fråga om sin barn. För många elever säger att dem prata med sin föräldrar medan dem gör något annat.

Om det finns mobiltelefoner spelar eleven under spelet, dela eller skicka meddelanden till sina vänner. 

Källor:

https://www.helahalsingland.se/artikel/elever-skriver-insandare-vi-vill-kunna-anvanda-mobiler-i-skolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/mobiltelefoner-i-klassrummet-inte-bara-ett-problem
https://www.gd.se/artikel/mobilforbud-i-skolan-sjalvklart
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.731213/mobilforbud-i-skolan
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/rektorerna-om-mobilforbud-i-skolan-kommer-inte-paverk

Svara Avbryt
Close