5 svar
36 visningar
OscOlo 3
Postad: 16 aug 16:21

Definitionsmängd, Målmängd och värdemängd

Hej, jag har helt och hållet fastnat på hur jag ska komplettera ett svar. Nedan finns bakgrundsinformationen samt hur jag har svarat på frågan jag har tagit bort de frågor som jag redan har klarat, men om de skulle behövas säg bara till så lägger jag till de. Samt vad som jag tydligen måste komplettera mitt svar med... All hjälp uppskattas, även om det är bara hur man ska tänka mm. Allt är i Latex kod för att göra det enklare att förstå.

Låt oss börja med att definiera $f:\mathbb{R} \to [-5,\infty[$ enligt $f(x) = \frac{2 \cos{\left(\pi x \right)}}{5} - 4 $, och $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ enligt $g(x) = \frac{3 x}{2}$. I den här inlämningsuppgiften ska vi studera den sammansatta funktionen $h$ av $f$ och $g$, vilken uppfyller $h(x)=f(g(x))$ för alla $x$ i dess definitionsmängd.

c) Skriv ut definitionsmängden och målmängden för $h$.
Svar c): c) Tittar vi först på vad som ges av bakgrunden till frågan får vi två funktioner vars definitionsmängd och målmängd förtydligas. De är funktionerna $f$ och $g$.
$g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$
$f:\mathbb{R} \to [-5,\infty[$
Av vad vi kan förstå av 3.2.1 i kurslitteraturen så betyder det alltså att funktionen $g$ har definitionsmängden($D_{g}$) $\mathbb{R}$ och målmängden $\mathbb{R}$ Då funktionen går från $\mathbb{R}$ till $\mathbb{R}$. Samma kan vi konstatera från $ƒ$ att den funktionen har $\mathbb{R}$ som definitionsmängd($D_{f}$) men den har en annan målmängd vilket är $[-5,\infty[$.

Där kan vi tyda att funktionen $g$ målmängd är samma som funktionen $f$ definitionsmängd, vilket är $D_{f}$ är $\mathbb{R}$. Om vi tar de element för $x$ som är element av $\mathbb{R}$ och sedan applicerar funktionen $g$ får vi ett element som är $y$ vilket i sin tur är ett element av $\mathbb{R}$. Om vi sedan applicerar funktionen $f$ på $y$ får vi $z$ som är ett element av $[-5,\infty[$. Således visar vi att funktionen $h$ går från $\mathbb{R}$ till $[-5,\infty[$, genom att det gäller att $h(x)=f(g(x))$.

Vi kan visa det ovan med matematiska symboler,
$g(x)= y ∈\mathbb{R}$
$g(x)= z ∈[-5,\infty$

$h: \mathbb{R} \to [-5,\infty[$
Funktionen $h$ definitionsmängd blir $\mathbb{R}$ och målmängd $[-5,\infty[$.

d) Bestäm värdemängden för $h$.
Svar d): Då alla värden i målmängden inte kan uppnås av definitionsmängden är värdemängden inte lika som målmängden. För att ta reda på värdemängden kollar vi närmare på $2\cos(\pi \frac{3x}{2})$. Denna del kan aldrig uppnå ett värde lägre än -2 och ett värde höre än 2, vilket vi vet sedan tidigare gäller av cos. Det betyder att värdemängden för $h$ kan inte vara ett värde högre eller lägre än värderna $\frac{-22 }{5}$ och $\frac{-18}{5}$, vilket blir vårt intervall för värdemängden. Vi vet även att av reglerna för $cos$ att värdemängden måste anta ett värde där y är ett element av $\mathbb{R}$, Således blir värdemängden för $h$ $[\frac{-22 }{5},\frac{-18}{5}| y ∈\mathbb{R}]$, det vill säga att alla reella värden som är eller ligger mellan $\frac{-22 }{5}$ och $\frac{-18}{5}$.

Stort tack på förhand för all hjälp!

OscOlo 3
Postad: 16 aug 16:24

Det som tydligen är vad som ska kompletteras,
c) Saknar en tydlig motivering till varifrån du får mängderna.
d) Du måste motivera att alla värden i intervallet faktiskt antas av funktionen. Du har bara visat att värdena måste ligga mellan extremvärdena, inte att alla värden i intervallet faktiskt antas.

Laguna 26176
Postad: 16 aug 16:30

Det här ser ut som samma fråga och fundering: https://www.pluggakuten.se/trad/varden-i-mangden/

OscOlo 3
Postad: 16 aug 16:38
Laguna skrev:

Det här ser ut som samma fråga och fundering: https://www.pluggakuten.se/trad/varden-i-mangden/

Den är väldigt lik fråga d) ja, men av min uppfattning av den tråden har jag faktiskt visat vilka värden som funktionen kan anta. Således är jag tillbaka i ruta 1 igen då jag inte kan se felet.

Laguna 26176
Postad: 16 aug 17:11

Det kanske räcker att säga nåt i stil med att vi vet att cos är kontinuerlig och därför antar alla värden mellan minimum och maximum. (Det är väl så? /orolig)

D4NIEL Online 2005
Postad: 16 aug 17:35 Redigerad: 16 aug 17:42

Använd någon variant av Bolzanos sats.  T.ex. så här

Antag att en funktion f(x)f(x) är kontinuerlig på det slutna, begränsade intervallet [a,b][a,b] och att f(a)f(b)f(a)\neq f(b). För varje väldefinierat värde dd mellan f(a)f(a) och f(b)f(b) finns då ett tal cc i det öppna intervallet ]a,b[]a,b[ så att f(c)=df(c)=d.

Den kontinuerliga funktionen f(x)f(x) antar alltså varje värde mellan f(a)f(a) och f(b)f(b)xx genomlöper det öppna intervallet ]a,b[]a,b[.

Ibland kallar man Bolzanos sats för satsen om mellanliggande värden.

Svara Avbryt
Close