5 svar
62 visningar
F.Blue 5
Postad: 27 aug 14:01

Definitionsmängd/värdemängd av sammansatta funktioner

Hej! Hur går man tillväga för att hitta definitionsmängden för uttryck som ln(2x-2y-4)+x/sqrt(16-x^2-y^2); sqrt(3y+2/(x-3)(x+4)? 

Alltså när man behöver ta hänsyn till 2 olika regler. Hur ritar man grafen då?

D4NIEL Online 2005
Postad: 27 aug 16:08 Redigerad: 27 aug 16:10

Med sammansatta funktioner menar man i regler funktioner av funktioner, men jag tror att du menar för vilka reella x- och y är funktionerna definierade.

Logaritmfunktionen ln(t)\ln(t) är definierad för alla t större än noll. Alltså är ln(2x-2y-4)ln(2x-2y-4) definierad för alla x och y så att 2x-2y-4>02x-2y-4>0 (vilket ger dig ett område och en begränsningslinje i planet), vidare är t\sqrt t definierad för alla t större än eller lika med noll, alltså är 16-x2-y2\sqrt{16-x^2-y^2} definierad för alla x- och y sådana att x2+y216x^2+y^2\leq 16 (en cirkel med radie 4). Slutligen är x/tx/t definierad för alla x och t sådana att t0t\neq 0. Dvs det som står under rottecknet måste vara skilt från noll.

Sätter man ihop all information och tar snittet av mängderna får man den största möjliga definitionsmängden för uttrycket.

F.Blue 5
Postad: 27 aug 16:49

Tack för förtydligandet! Just hur man sätter ihop all denna ihop och sedan ritar är det jag inte riktigt förstår. Vill du förklara hur du skulle ha gjort i detta fall?

D4NIEL Online 2005
Postad: 27 aug 23:00 Redigerad: 27 aug 23:01

Om vi t.ex. tar uttrycket för logaritmfunktionen så måste argumentet vara strikt större än 0.

2x-2y-4>02x-2y-4\gt 0

Om vi adderar 2y på båda sidor om likhetstecknet får vi

2x-4>2y2x-4\gt 2y

Vi kan också dela båda sidor med ett positiva talet 2 utan att det händer något underligt med olikheten:

x-2>yx-2\gt y

Vid likhet blir detta en linje, och uttrycket är uppfyllt för alla de x och y som ligger under linjen, vi ritar linjen och markerar med blå färg det område för vilka olikheten gäller i en graf:

F.Blue 5
Postad: 28 aug 10:46

Jag är kanske otydlig. :)

Hela uttrycket är ju ln(2x-2y-4)+x/sqrt(16-x^2-y^2). Visserligen måste 2x-2y-4> 0. Och sqrt(16-x^2-y^2)=>0 samt inte vara lika med 0 då uttrycket är i nämnaren.

Min fråga är: hur tillfredsställer jag samtliga villkor ovan för att ta reda på vad x och y får vara, samt hur ritar jag det definierade området i en graf?

Yngve Online 34505 – Livehjälpare
Postad: 28 aug 12:19 Redigerad: 28 aug 12:59

Fortsätt arbetet som D4NIEL påbörjade.

  1. Beskriv algebraiskt alla viklkor som måste vara uppfyllda. Det blir en olikhet för varje villkor.
  2. Illustrera dessa olikheter i ett och samma koordinatsystem. Det blir ett område för varje olikhet.

Definitionsmängden kommer sedan att vara skärningen mellan alla dessa områden.

Svara Avbryt
Close