13 svar
152 visningar
Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 23 jun 2020

Den stora regeltråden

I den här tråden hittar du svar till de regelfrågor som ofta dyker upp i forumet. Tråden är låst för kommentering. Om du har en fråga du vill ställa till moderatorerna gör du det i den här tråden. Där kan nu också diskutera regler eller inläggen som finns i den här tråden. Syftet med att låsa den här tråden är att kunna hålla någon form av struktur bland alla frågor och svar.

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Hur är systemet med tillsägelser och avstängningar uppbyggt?


Det finns tre nivåer av disciplinära åtgärder som moderatorerna tar till:

  • Tillsägelse: Ges vid små regelbrott, exempelvis dålig rubriksättning, när en användare låter bli att visa egna försök eller postar samma fråga flera gånger.
  • Varning: Ges vid grövre regelbrott, exempelvis när användare erbjuder betalning i utbyte mot hjälp eller försöker att fuska. En varning ges också till användare som har fått flertalet tillsägelser. När en varning delas ut meddelas användaren att beteendet kommer att resultera i en avstängning om det fortsätter.
  • Avstängning: Ges vid synnerligen grova regelbrott, exempelvis hot och trakasserier eller fuskförsök på betygsgrundande prov. En användare som har blivit varnad och fortsätter att bryta mot reglerna tilldelas också en avstängning. Det finns tillfälliga avstängningar som typiskt varar mellan en vecka och ett halvår, samt permanenta avstängningar som varar för alltid. Permanenta avstängningar ges bara vid speciella tillfällen, exempelvis när inlägg bryter mot svensk lag. En användare som kommer tillbaka från en tillfällig avstängning och fortsätter att bryta mot reglerna kan också bli permanent avstängd.

När en användare blir avstängd loggas den ut ur forumet utan möjlighet att logga in igen. Man möts av ett besked när avstängningen löper ut och det kommer att vara möjligt att logga in igen.

Varje gång en användare blir avstängd skickas ett mejl ut till dess registrerade e-postadress. Där framgår att kontot har blivit avstängt och att det finns en möjlighet att överklaga avstängningen. Överklagan lämnas via e-post till pluggakuten@mattecentrum.se där Pluggakutens administratörer då tar en titt på ärendet. Ifall de anser att skälen till avstängningen är rimliga avslås överklagan. Om de inte håller med moderatorerna i deras bedömning diskuteras ärendet och det kan leda till att avstängningen hävs. 

Borde inte moderatorerna ge en större andel av tillsägelserna via PM istället för direkt i trådarna? Tillsägelser saknar ofta allmänt intresse.


Ibland ges tillsägelser via PM, speciellt när regelbrottet har skett vid en PM-diskussion. Att ge en tillsägelse direkt i forumet har dock ett par fördelar:

  • Det framgår för övriga användare och eventuell rapportör att en moderator har sett och åtgärdat regelbrottet.
  • Övriga användare blir medvetna om vilka regler som finns i forumet och var gränserna går. Det är ett problem att vissa användare inte läser det som står på regelsidan, men om en tillsägelse ges i forumet finns en chans att de läser och inser att det som skedde inte är tillåtet. På så vis kan vi undvika liknande regelbrott i framtiden.
Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Det finns väldigt många regler i forumet och det kan vara svårt för vissa användare att hålla koll på dem. Borde inte reglerna framgå tydligare eller presenteras på ett bättre sätt?


Det finns skäl att se över hur reglerna lyfts fram. Reglerna som flest användare bryter mot borde kanske presenteras tydligare i forumet, exempelvis som en kort sammanfattning vid postande av ett nytt inlägg. Samtidigt läggs reglerna fram och godkänns av alla användare vid skapande av kontot och det finns en tydlig flik med rubriken "Regler" i menyn till höger i forumet. Användare uppmanas att välja en lämplig rubrik vid postande av nya trådar. Problemet är med andra ord att användare inte läser eller bryr sig om reglerna, snarare än att de inte framgår tillräckligt tydligt.

Man kan ha viss förståelse för att nya användare inte har full koll på vilka regler som gäller i forumet och därför försöker vi från moderatorhåll ha visst överseende med detta. Nya användare ska inte behandlas lika strängt som användare som av olika skäl bör ha bättre koll på hur Pluggakuten fungerar och vilka regler som finns i forumet.

Dagens elever är redan väldigt stressade och det är tufft att göra onödigt hårda påpekanden när de bryter mot reglerna. Förvärrar inte det bara deras stress?


Vi har förståelse för att vissa användare kan ta illa upp när de får en tillsägelse, speciellt när de är nya i forumet och inte har koll på hur det är uppbyggt och fungerar. Vi förstår också att man inte kan behandla elever, som till stor del är omyndiga under 18 år och därför klassas som barn, på samma sätt som vuxna individer. Man bör dock förvänta sig att även nya användare faktiskt har läst igenom reglerna när de markerar att de har gjort just detta vid skapande av sitt konto. Dessutom finns det en vits att även ge dessa individer en skarp tillsägelse i vissa fall. Man bör lära sig att rubriker som ”AKUUUUT HJÄÄÄLP” eller allmänt dålig attityd varken hör hemma i vardagliga samtalet eller på nätet. Om man inte har lärt sig det kan det vara en bra sak att lära sig.

Elever uppmanas att visa sina egna försök. Måste de alltid skriva vad de har googlat på? Är inte det överkurs?


Vi anser att alla användare bör visa intresse att lära sig, istället för att förvänta sig lösningar serverade på silverfat. Det bör vara en rimlig förväntning att alla användare visar sin egen tankegång och varje elev bör lära sig att googla saker de inte förstår eller begriper. Det bör alltid vara det första steget för att ta reda på saker man inte vet. Genom att uppmana elever att visa sina egna försök uppmanas de att ta ansvar för sina egna studier istället för att förvänta sig att andra människor ska lösa deras problem åt dem. Så fungerar det inte i livet efter skolan och så bör det heller inte fungera i skolan, eller i ett läxhjälpsforum.

Med det sagt behöver man såklart inte vara så pass formell att man i varje inlägg skriver ”Jag har googlat på orden x, y och z”. Huvudsaken är att man alltid visar att kan faktiskt har försökt att lösa uppgiften pp egen hand.

Är ni inte onödigt hårda i era modereringar ibland?


Moderatorer är människor, vilket betyder att även vi kan göra fel eller handla i affekt. Vi försöker att undvika det, men det händer såklart att vi ibland ger onödigt skarpa eller syrliga kommentarer när någon bryter mot reglerna. Vi brukar då ta upp det hela internt och påminna varandra om att tänka på hur vi uttrycker oss. Vi ser även över ifall det går att införa någon typ av standardsvar som går att använda till åtminstone de vanligaste regelbrotten, men risken är att de blir för statiska, robotliknande och inte går att använda i alla situationer. 

Varför blir vissa användare avstängda för skitsaker medan andra användare får trettioelva tillsägelser utan att bli avstängda?


Det första man bör komma ihåg är att vissa tillsägelser ges via PM och inte i det öppna forumet, vilket innebär att bara moderatorerna vet hur många tillsägelser en användare faktiskt har fått. Vi har även koll på hur många gånger en användare har blivit anmäld av andra användare, samtidigt som vi har tillgång till information vanliga användare inte känner till. Man bör alltså vara ödmjuk inför situationen och förstå att ingen användare blir avstängd utan anledning. Blir man avstängd finns dessutom möjlighet att överklaga avstängningen till sidans administratörer. Avstår man den möjligheten medger man indirekt att moderatorerna har handlat korrekt.

Med det sagt händer det självklart att vi ger för många chanser till oseriösa användare eller delar ut onödigt långa avstängningar alltför snabbt. Moderatorerna är som sagt människor och regelboken är inte en lagbok. Det uppstår dessutom situationer där det är väldigt svårt att veta hur en situation ska bedömas. I dessa fall diskuterar vi alltid situationen innan vi handlar. Vid tveksamma avstängningsfall vill vi att det ska råda konsensus bland alla moderatorer. 

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Vad är en dålig och en bra rubrik?


En rubrik ska alltid beskriva trådens innehåll. Den kan antingen handla om det som händer i uppgiften, exempelvis ”Pär sparkar boll”, alternativt det man räknar ut i uppgiften, t.ex. ”Ekvationer med bollar”. Det är vanligt att rubriker innehåller ännu mindre information, t.ex. ”Boll” eller ”Ekvation”. Dessa rubriker är tveksamma men oftast tillräckligt bra för att de ska lämnas utan åtgärd. Om vi åtgärdade varenda stavfel eller tveksam rubrik skulle det ta för lång tid. Moderatorerna jobbar trots allt ideellt på fritiden.

Rubriker som aldrig accepteras är de som ger ett desperat intryck, är skrikiga eller totalt intetsägande. ”Hjäääälp” eller ”hej” är två exempel. De ger ingen som helst information vad tråden handlar om. Det är även viktigt att rubrikerna gör så att det går att skilja på trådarna. Om en användare postar fem trådar med rubriken ”Ekvation” vet man inte vilken tråd som innehöll vilken fråga.

Ytterligare en aspekt är att rubriken är det första som syns bland Google sökträffar. En rubrik som verkar inbjudande i forumet verkar även inbjudande på Google, vilket ökar sannolikheten att fler människor upptäcker forumet. 

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

När ska jag rapportera ett inlägg och vem läser rapporterna?


Du kan rapportera ett inlägg av vilken anledning som helst. Antingen för att det bryter mot reglerna, du du tycker att tråden hör hemma i en annan del av forumet eller på annat sätt kräver moderatorernas uppmärksamhet. Du kan även rapportera din egen tråd om du t.ex. vill byta rubrik eller ta bort den av någon anledning. Tråden behöver inte nödvändigtvis bryta mot reglerna för att du ska rapportera den. 

Rapporterna läses av moderatorerna, inte administratörerna även om administratörerna också har tillgång till rapporterna. Vill du kontakta en administratör bör du alltså vända dig till dem direkt istället, antingen via PM eller mejl till pluggakuten@mattecentrum.se.

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Jag har sett användare med titlarna ”Admin” och ”Moderator” i forumet. Vad är skillnaden och vem ska jag vända mig till om jag misstänker ett regelbrott?


Det är moderatorernas uppgift att se till att reglerna efterföljs och ta till disciplinära åtgärder vid regelbrott. Du ska alltså vända dig direkt till en moderator, alternativt använda funktionen ”Rapportera” som finns i varje inlägg i forumet. Rapporten läses av moderatorerna. Om du har en fråga om hur forumet fungerar bör du också vända dig till en moderator, då vi är mest aktiva i forumet och troligtvis vet eller kan ta reda på svaret på din fråga.

Administratörerna jobbar antingen på webbyrån Obviuse eller Mattecentrums kansli. Till skillnad från moderatorerna, som är ideellt arbetande volontärer, jobbar inte administratörerna ideellt utan är anställda med lön. De sköter allt tekniskt i forumet som att skapa och ta bort forumkategorier, ändra användarnamn eller uppdatera forumets startsida och sidomenyer. Administratörerna sköter alltså inte regelärenden (överklaganden borträknade) utan kommer att hänvisa dessa frågor till moderatorerna istället.

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 6 jun 2020 Redigerad: 6 jun 2020

Jag såg en användare som hade blivit avstängd i 2000 år. Är inte det ett hån mot användaren?


Om en användare är avstängd under en extremt lång tid ska det tolkas som en permanent avstängning. Det här är tyvärr en teknisk begränsning som dök upp när avstängningsfunktionen uppdaterades. Tidigare var det bara möjligt att stänga av en användare tidsbegränsat i en vecka, två veckor, en månad eller ett år. Moderatorerna tyckte att det var ett för stort hopp mellan en månad och ett år, vilket gjorde att funktionen uppdaterades. Numera är det möjligt att stänga av en användare hur länge man vill. Tyvärr försvann möjligheten till en riktig permanent avstängning i samband med detta, men en sådan funktion finns med på listan med utvecklingsförslag. Det ses dock inte som prioriterat eftersom vi redan har ett system på plats som fungerar. Det är bättre att lägga budgetpengarna på saker som faktiskt förbättrar forumet.

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 10 jun 2020 Redigerad: 10 jun 2020

Vi ser tyvärr moderator-inlägg om PA-regelbrott som är olyckligt formulerade och kan uppfattas otrevliga. Moderatorerna skulle väl kunna läsa och godkänna varandras modererings-inlägg om regelbrott innan publicering?


Nja, det blir nog svårt. Syftet med att ha flera moderatorer är ju att sprida ut arbetsbelastningen så att en enskild moderator inte alltid måste vara inne i forumet. Om man ska godkänna varandras inlägg kräver det att minst två moderatorer är inne samtidigt för att man ska få posta en tillsägelse. Verkar inte rimligt. Då är det bättre att rikta in sig på att använda någon form av standardfras i dessa fall. Däremot ger vi alltid feedback till varandra om vi tycker att någon har tagit i för hårt (eller för lite, för den delen).

Teraeagle 12563 – Moderator
Postad: 23 jun 2020 Redigerad: 23 jun 2020

Varför får man inte ha fler än ett konto på Pluggakuten?


Det finns en uppenbar orsak till varför man inte får starta ett nytt konto - att ens tidigare konto har blivit avstängt. En avstängning delas ut till personen bakom ett konto, inte till själva kontot. Det är alltså inte tillåtet att starta ett nytt konto om ens första konto har blivit avstängt.

Det är heller inte tillåtet att ha flera konton på samma gång. Till att börja med skulle det innebära extra arbete för moderatorerna att samordna tillsägelser och avstängningar. Om en person får en tillsägelse till vardera konto är risken stor att detta initialt missas, trots att tillsägelserna tillsammans kanske borde ha motiverat en avstängning istället. Det gör det helt enkelt enklare att hålla struktur i forumet och att hålla koll på användare om de bara har ett enda konto.

För det andra så används kontouppgifterna när Mattecentrum söker ekonomiska bidrag för sin verksamhet. Det ger förutsättningar för att kunna driva och utveckla forumet. Varje konto måste alltså gå att knyta till en unik person för att föreningen ska kunna redovisa korrekta medlemsantal. Alla konton som skapas på Pluggakuten granskas och konton med uppenbart felaktiga uppgifter stängs ned av forumets administratörer. Uppger man någon annan persons (t.ex. en släkting/kompis) uppgifter innebär det att man även gör dem till medlemmar i Mattecentrum. Om man vill gå med i föreningen bör det vara ens eget val och dessutom bör man själv ha någon form av aktivitet i forumet eller en annan del av föreningens verksamhet.

Det händer att användare frågar om de får starta nya konton eftersom de tycker att deras frågor är ”dumma” eller på något annat sätt skäms för sina frågor. I dessa fall kan vi erbjuda att ställa frågorna åt dem i forumet, alternativt att ett nytt konto startas under förutsättning att det nuvarande stängs ner. Det är även möjligt att byta användarnamn ifall man inte vill förknippas med ett visst namn. Om det finns särskilda skäl kan trådar tas bort i efterhand efter diskussion med en moderator. Man bör dock komma ihåg att man ställer sina frågor anonymt på Pluggakuten. Ingen vet vem den riktiga personen bakom kontot är eller vad personen har för bakgrund. I grund och botten ska man heller inte skämmas för sina frågor. Det finns inga dumma frågor och forumet finns till för att vi ska kunna förmedla kunskaper till varandra.

Tråden är låst för fler inlägg

Close