7 svar
163 visningar
Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 15:22

deriverbar/kontinuerlig

Hej

jag har en uppgift där jag behöver hjälp med att förstå hur man ska lösa den:

Låt f(x)=x2+2x+ax-1, om x<14ex-1x, om x1

a) Är f(x) kontinuerlig för något a?

b) Är f(x) deriverbar för något a?

 

I boken ser jag att dom endast verkar använda sig av den översta raden för att bestämma om f(x) är kontinuerlig. Där räknade dom fram att om man stoppar in x=1 får vi tillslut a=-3 och kan sedan skriva om ekvationen till x-1x+3x-1=x+3=4 och svaret blir då att om a=-3 är f(x) kontinuerlig i hela R, men varför bryr man sig inte om den undre ekvationen med e? och hur vet vi att den är kontinuerlig om a=-3

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 15:39 Redigerad: 26 dec 2017 15:40

Om f ska vara kontinuerlig så måste det gälla att

limx1f(x)=f(1) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)

Det är bara där x = 1 som är problematisk eftersom i intervallen (1,) (1, \infty) och (-,1) (-\infty, 1) så är den uppenbart kontinuerlig. Vi kan också notera då att bara begränsat till intervallet [1,) [1, \infty) så är den också uppenbart kontinuerlig eftersom den är är lika med 4ex-1x \frac{4e^{x - 1}}{x} . Så vi behöver bara undersöka vad som händer då limx1-f(x) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) , vilket därför gör att vi bara behöver fokusera på gränsvärdet

limx1-x2+2x+ax-1

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 16:48

Hej!

Funktionen $f$ är kontinuerlig för $x=1$ om talet f(1) f(1) existerar och högergränsvärdet limx1f(x) \lim_{x\downarrow 1}f(x) är lika med vänstergränsvärdet limx1f(x) , \lim_{x\uparrow 1} f(x)\ , som är lika med f(1) . f(1)\ .

  • Högergränsvärdet är lika med

        limx1f(x)=limx14ex-1x=4. \lim_{x\downarrow 1}f(x) = \lim_{x \downarrow 1}\frac{4e^{x-1}}{x} = 4.

  • Vänstergränsvärdet är lika med

        limx1f(x)=limx1x2+2x+ax-1 . \lim_{x \uparrow 1}f(x) = \lim_{x\uparrow 1} \frac{x^2+2x+a}{x-1}\ .

  • Talet f(1) f(1) är definierat och är lika med 4 . 4\ .

För att funktionen f f ska vara kontinuerlig för alla x x i sin definitionsmängd måste det alltså gälla att

    limx1x2+2x+ax-1=4. \lim_{x\uparrow 1} \frac{x^2+2x+a}{x-1} = 4.

Albiki

Jursla 364 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 20:10

okej men om man då sätter a=1 får vi ju 12+21+a1-1=3+a=4, a=1

Stokastisk 3597 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 20:21

Den där likheten gäller inte, du har ju 0 i nämnaren.

Utan om gränsvärdet ska existera så måste 1 vara en rot till polynomet i täljaren. Därför måste det gälla att 12+2·1+a=0 1^2 + 2\cdot 1 + a = 0 , vilket ger att a=-3 a = -3 . Nu kan du se vad gränsvärdet är då a = -3 för att avgöra om den är kontinuerlig då eller ej.

tomast80 4184
Postad: 26 dec 2017 20:22

Du har bortsett från att du dividerar med 0 0 .

Tänk istället att för att gränsvärdet ska existera måste faktorn x-1 x-1 finnas i täljaren, vilken då kan skrivas på formen:

(x-b)(x-1)=x2+2x+1 (x-b)(x-1) = x^2+2x+1 \Rightarrow

x2+(-b-1)x+b=x2+2x+a x^2 +(-b-1)x+b = x^2+2x+a

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 23:08

Hej!

Om du definierar funktionen g(x) = x^2+2x så kan vänstergränsvärdet skrivas

    4=limx1g(x)-ax-1. 4 = \lim_{x\uparrow 1}\frac{g(x)-a}{x-1}.

Om du väljer a=g(1)=3 a = g(1) = 3 så är gränsvärdet lika med derivatan g'(1) g'(1) , som är lika med talet 2·1+2=4, 2\cdot 1 + 2 = 4, vilket stämmer med vänsterledet. 

Albiki

Albiki 5096 – Fd. Medlem
Postad: 26 dec 2017 23:11

Hej igen!

Jag ser att det ska stå +a +a i täljaren istället för -a -a som jag skrev, vilket betyder att du ska välja a=-3. a=-3.

Albiki

Svara Avbryt
Close