12 svar
136 visningar
Mattehjalp är nöjd med hjälpen
Mattehjalp 1228
Postad: 16 feb 22:56

destruktiv interferens/konstruktiv interferens

Hej, vi fick veta att om man tar vägskillnaden dividerat med våglängden och får ett heltal på k så är det konstruktiv interferens och alltså förstärker strålarna varandra, får man däremot inte ett heltal så är det destruktiv interferens och då släcker de ut varandra. Är det samma princip i denna uppgift? Att man vill veta vilken våglängd som ej reflekteras (destruktiv) och då använder man formeln för destruktiv interferens och får man heltal så är det destruktiv, får man inte det så är det konstruktiv interferens. Är det så man ska tänka?

Om vågor möts i fas sker konstruktiv interferens. Om vågor möts i motfas sker destruktiv interferens.

Det innebär att om vägskillnaden, inklusive eventuell fasändringsskillnad av andra skäl än vägskillnad, hos de vågor som möts är ett helt antal våglängder, så förstärks vågorna maximalt. Om det istället är ett helt antal våglängder plus en halv våglängd, så sker full utsläckning (dvs ingen reflektion). Däremellan sker mellanting.

Hej, vi fick veta att om man tar vägskillnaden dividerat med våglängden och får ett heltal på k så är det konstruktiv interferens och alltså förstärker strålarna varandra

Detta fick ni säkert veta i något samband när ingen (eller båda) av de mötande vågorna fasvändas i samband med vägskillnaden. Dvs fasförändringar som inte bidrar till någon skillnad mellan vågorna.

I a-uppgiften så är svaret att reflektionen i första bensinytan ger en fasvändning, vilket motsvarar en vägskillnad på en halv våglängd, men reflektion i den andra bensinytan ger ingen fasvändning. Det innebär att det skiljer en halv våglängd redan innan man har beräknat den eventuella vägskillnaden. Vilket innebär att den vägskillnad som du förut lärt dig ger full utsläckning, istället ger maximal förstärkning i denna uppgift. Och vice versa.

 

Hänger du med?  

Mattehjalp 1228
Postad: 18 feb 13:07 Redigerad: 18 feb 13:10

så man ska egentligen tänka att man ska plusa denna halv våglängd som har förskjutits pga  fasvändning med vägskillnaden? Isåfall hänger jag med i hur du tänker men i alla andra frågor så har endast en av vågorna fasvänts också för det endast en som reflekteras mot tätare medium, varför gör man ändå inte på samma vis?

här t.ex

Men man gör samma sak här, men man definierar något som man kallar optisk vägskillnad, där man lägger in fasvändningen som om den vore en vägskillnad (förstår inte riktigt varför man inte använder samma begrepp i de två uppgifterna... Det ser ju ut att vara samma läromedel, eller hur?)

 

Mattehjalp 1228
Postad: 18 feb 20:28

ja asså detta läromedel är jätte konstig

Här har man ju också använt optisk vägskillad och lagt in fasvändningen som om den vore vägskillnad 

Ok! Nu när du klippte in även svaret på 446 b-uppgiften så ser man att definitionen av den optiska vägskillnaden också innefattar fasskillnaden (omräknat till vägskillnad). Det kunde man inte se när du gick direkt till c-uträkningen i den första bilden du klippte in.

 

Då har både jag och du lärt oss att:

-Den "optiska vägskillnaden" innefattar även fasskillnaden, omräknat till vägskillnad, som uppkommer vid reflektion.

Det innebär att delar man den optiska vägskillnaden med våglängden, och får heltal, så ger det konstruktiv interferens.

 Det som är förvirrande i läromedlet (men inte fel) är när man först räknar ut den "optiska vägskillnaden" i 446 b-uppgiften, men i c-uppgiften istället för att direkt ha delat den med våglängden och fått heltal -dvs konstruktiv interferens, så delar man "optiska vägskillnaden minus fasvändning" dvs 4125nm, med våglängden och får heltal - dvs destruktiv interferens.

Jag förstår vad som förvirrade dig. Känns detta klart för dig nu?

Mattehjalp 1228
Postad: 19 feb 21:57 Redigerad: 19 feb 21:59

Så jag hade lika gärna kunnat ta 4125-(våglängden/2 ) och sen delat på våglängden och kollat om jag får heltal eller inte

isåfall ger våglängden 634 k talet 6,006

våglängden 589 ger k talet 6,5

våglängden 530 ger k talet 7,3

och här ser vi att både 634 och 589 och 530 ej ger heltal så då borde alla de ge destruktiv interferens? Eller vill man kanske endast att de ska vara en halv våglängd ifrån varandra och därav väljer våglängden 589

Som (sannolikt) din lärare sa, om optiska vägskillnaden/våglängd blir ett heltal sker maximal reflektion (konstruktiv interferens), och om kvoten blir ett heltal plus 0.5 så sker total utsläckning (destruktiv interferens).

 För värden däremellan så kommer ljusets intensitet ligga mellan dessa max-och minvärden. Alltså närmare maxvärdet eller närmare minvärdet, beroende på om kvoten ligger närmare ett heltal än ett heltal plus en halv.

Att våglängden 634nm ger kvoten 6.006 betyder att den ligger så nära maximal reflektion man kan komma (facit avrundar till en decimal när de gör bedömningen)

Att våglängden 589nm ger kvoten 6.503 betyder att den ligger så nära minimal reflektion man kan komma

Att våglängden 530nm ger kvoten 7.283 betyder att reflektionen ligger någonstans mitt emellan max och min.

Du måste komma ihåg att brytningsindex anges i uppgiften till n=1.5, man kan alltså inte räkna med alltför många decimaler då man bedömer vid vilka våglängder maximal och minimal reflektion sker.

Hänger du med?

Mattehjalp 1228
Postad: 20 feb 11:23

Yep så jag avrundar till 6,0

6,5

7,3 

Ja. Vad är din slutsats av dessa värden?

Mattehjalp 1228
Postad: 20 feb 15:00

6,5 leder till släckning

Mattehjalp skrev:

6,5 leder till släckning

Precis! Då ser du varför facit kunde komma fram till samma slutsats genom att exkludera fasvändningen i den optiska vägskillnaden, och räkna fram ett heltal. Eller hur?

Mattehjalp 1228
Postad: 20 feb 15:47

yepp, tack!

Svara Avbryt
Close