1 svar
21 visningar
Maddefoppa är nöjd med hjälpen
Maddefoppa 1098
Postad: 31 jan 09:11

Dialys vs Utsaltning

Hej! Har lite frågor gällande förhållande mellan dialys och utsalning kopplad till rening av proteiner.

 

 

 

 

Utsaltning: när man separeras proteiner baserad på deras löslighet i vatten (polaritet) men att detta normalt är denaturerande då många proteiner är ”känsliga” för salt förändringar.


1. Men hur kommer dialysen in här? Återställs aktiviteten hos proteinet genom dialys? Dvs när man återigen MINSKAR salt % i lösningen?

mag1 Online 8759
Postad: 31 jan 11:52

Nej utsaltning skall inte leda till denaturering. Med utsaltning fås proteinerna att bilda stabila komplex med salter, och fler och fler sådana komplex kommer att klumpar ihop tills de blir så stora/(o)laddade att de inte längre är lösliga i vatten.

När saltkoncentrationen sedan minskas, kommer komplexen lösas upp och försvinna, när både salter och proteiner löser sig i vattnet igen. Det är m.a.o. en process som är enkelt reversibel (i teorin i alla fall) till skillnad ifrån denaturerande proteiner, som bildar en svårlöslig oorganiserad gegga, vilken inte med lätthet kan lösas upp genom en förändring av t.ex. saltkoncentrationen. 

Svara Avbryt
Close