8 svar
62 visningar
blue_sky2 5
Postad: 24 apr 2020 10:04 Redigerad: 24 apr 2020 10:12

Differentialekvation

Hej, jag behöver hjälp med en differentialekvation.

 

Jag har β'(x)G(x)+β(x)G'(x)+G'(x)K=xG'(x)\beta'(x)G(x) + \beta(x) G'(x) + G'(x) K = x G'(x). Där K är en konstant. Jag vill finna β(x)\beta(x).

Jag känner till lösningen:

Visa spoiler

β(x)=-K+1G(x)xG(x)dx+AG\beta(x) = -K + \frac{1}{G(x)} \int x G(x) dx + \frac{A}{G} där A är en nytillkommen konstant från en integrering.

 

Hur tar jag mig fram till lösningen?

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 24 apr 2020 10:27

Kan det vara så att ditt högerled xG'(x)xG'(x) ska vara xG(x)xG(x)? Annars får jag inte ihop det.

blue_sky2 5
Postad: 24 apr 2020 10:50 Redigerad: 24 apr 2020 11:12

Tyvärr ska det vara xG'(x)xG'(x) i högerledet.

Jag har lyckats få fram en lösning för fallet där G(x) är en likformig fördelning Re(c,d) och därmed G(x)=x-cd-cG(x)=\frac{x-c}{d-c}. Men min handledare överträffade mig genom att lösa differentialekvationen för den allmäna formen där fördelningstyp ej är bestämd. Jag kan posta min Re(c,d)-lösning om det kan vara till hjälp?

Obs redigerat inlägg. Jag skrev G(x) fel först.

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 24 apr 2020 11:17 Redigerad: 24 apr 2020 11:18
blue_sky2 skrev:

Tyvärr ska det vara xG'(x)xG'(x) i högerledet.

Jag får framhärda i att det borde vara xG(x)xG(x) om lösningen ska stämma. Om jag deriverar den lösningen och tar fram β'G+βG'\beta ' G + \beta G' får jag precis -KG'+xG-K G' + xG.

Hur som helst: De två första termerna kan du skriva om med hjälp av produktregeln. Sen kan du ta fram βG\beta G genom att integrera båda led, och sen få fram β\beta genom att dividera bort G.

blue_sky2 5
Postad: 24 apr 2020 12:00

Intressant, tack!

När jag testräknar efter dina instruktioner så får jag även en till konstant B vid integrering, min funktion blir då:

β=1GxG'dx-K-KBG-AG\beta = \frac{1}{G} \int x G' dx - K - \frac{KB}{G} - \frac{A}{G}

Är jag ute och cyklar eller är detta korrekt?

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 24 apr 2020 12:30

Jag antar att du gör något i stil med det här då:

f'(x)=g'(x)f'(x)dx=g'(x)dxf(x)+C1=g(x)+C2f'(x) = g'(x) \\ \int f'(x) dx = \int g'(x) dx \\ f(x) + C_1 = g(x) + C_2.

Alltså, två integraler, två konstanter? Men kom ihåg varför konstanten läggs till alls: Att två derivator är lika betyder bara att funktionerna som deriverats har samma form, att de lutar lika mycket för varje x-värde. Men de två kurvorna kan ligga på helt olika höjdnivåer - den informationen försvinner i deriveringen. Så att y' = 2x betyder att y har samma lutning som x^2 i varje x, men höjdskillnaden mellan de två kurvorna kan vara vad som helst (fast samma överallt): y = x^2 + C.

Den här höjdskillnadslogiken är precis likadan när man går från f'(x)=g'(x)f'(x) = g'(x) och integrerar båda led. Derivatorna är lika, så ursprungsfunktionerna måste vara lika, sånär som på en godtycklig höjdskillnad: f(x) = g(x) + C. Det behövs alltså bara en konstant. Och konstanten kan ju väljas fritt: negativa tal är inkluderade. Därför behöver du inte tänka på tecknet; + C representerar redan "alla tal" och är därför samma som -C.

blue_sky2 5
Postad: 24 apr 2020 12:42

Tack för svaret! Jag tror att jag förstår hur du menar. Men blir det inte lite annorlunda eftersom att den ena konstanten är fristående och den andra sitter ihop med den tidigare konstanten K? Eftersom att vi vid integrering av båda sidorna får en konstant som sitter ihop med K och en som är fri så tänker jag att vi borde behålla båda. Eller gör jag något fel?

f'(x)=Kg'(x)f'(x) = Kg'(x)

f'(x)=Kg'(x)\int f'(x) = \int Kg'(x)

f'(x)=Kg'(x)\int f'(x) = K \int g'(x)

f(x)+C1=K(g(x)+C2)f(x) + C_1 = K(g(x) + C_2)

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 24 apr 2020 13:02

K är ju också bara en konstant. De två sista termerna i din lösning kan slås ihop till -(KB+A)/G(x)-(KB+A)/G(x). Kom ihåg nu att K är ett specifikt (men okänt) tal, medan A och B är helt godtyckliga tal - de kan väljas till vad som helst. Vilka tal kan vi då bygga av KB+A? Eller snarare, finns det något tal vi *inte* kan bygga? Svaret är nej, för vi kan t.ex. välja B=0, och sen välja A till vad som helst. Då är det tydligt att K inte spelar någon som helst roll i den här termen. Därför kan termen sammanfattas som C/G(x), dvs bara med en enda, godtycklig konstant i täljaren. 

blue_sky2 5
Postad: 24 apr 2020 13:34

Jag förstår. Tack!

Svara Avbryt
Close