1 svar
152 visningar
master22 178
Postad: 10 jun 2022 20:41

Diklorobis(etylendiamin) kobolt(III) Klorid

Vilken process sker när syra tillsätts till en vattenlösning av trans-[Co(en)2Cl2]Cl?

Skriv ditt dolda innehåll här

 

Stämmer det? 

Zockimon 384
Postad: 11 jun 2022 21:11

Den rena transkomplex syntetiseras i koncentrerad saltsyra så att man kan anta att den är stabil vid låg pH. 

I vatten isomeriseras den långsam till en cis/trans blanding i relation av omkring 1/11,6.

Varför den ska vara stabil i syra kan jag inte svara på. Jag förstå inte förklaringen som ges i din text.
Vilken information ger din lärobok om komplexen?

https://de.wikipedia.org/wiki/Trans-Dichlorobis(ethylendiamin)cobalt(III)-chlorid

https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Dichlorobis(ethylenediamine)cobalt(III)_chloride

Svara Avbryt
Close