6 svar
63 visningar
Sputnik66 241
Postad: 1 jan 2021

Dikonvergent och konvergent evolution

Vad tror du: Om vi någonsin hittar liv på en annan planet än jorden, kommer det då att likna det liv vi ser på jorden, eller vara mycket olikt det? Motivera!

Om vi hittar liv på en annan planet som är ganska nära vår så betyder det att livsformen på den plneten har utvecklats under snarlika förhållanden/miljö som oss vilket i sin tur betyder att organismerna där liknar jordens organismer på grund av konvergent evolution.

 

Det beror ju också helt på hur organismernas miljö ser ut. Desto längre bort vi åker desto mer skiljer sig miljöerna åt och desto mer skiljer organismerna åt om vi jämför med vår.

Eftersom detta är en A- fråga så borde jag väl utveckla lite mer? '

tindra03 239
Postad: 1 jan 2021

Nu är jag inte så jättemycket insatt i evolutionen och dessa begreppen specifikt, men jag tänker på vad du skriver om:

Det beror ju också helt på hur organismernas miljö ser ut. Desto längre bort vi åker desto mer skiljer sig miljöerna åt och desto mer skiljer organismerna åt om vi jämför med vår.

Om vi antar att man hittat liv på flertalet andra planeter runt om i universum måste en längre sträcka från jorden inte innebära större olikheter än en planet som ligger närmre jorden (i skala av ljusår). Det finns sk exoplaneter (tror jag de kallas), vilka har liknande förhållanden som jordens. Det finns ett visst område runt en stjärna som kallas bebolig zon. Bara för att man hittat liv på solsystemet intill vårt behöver det inte innebära att livet på en planet i Andromeda är mer olikt än det på en planet nära oss. Jag skulle snarare poängtera planetens position och läge i förhållande till omgivande sol, atmosfärskomposition osv, framför avstånd eftersom avstånd från oss är ett relativt mått, som i avseende på livsformer inte spelar någon större roll

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler-452b

mag1 1149
Postad: 2 jan 2021

Vilken koppling finns mellan trådens titel (divergent och konvergent evolution) och hur likt liv på andra planeter är?

 

Hur (o)lika livsformer på andra planeter är jämfört med de på vår planet beror på flera faktorer. Livet skulle kunna skilja sig en hel del från vår kolbaserade form med mycket vatten. Astrobiologin är inriktad på dessa frågeställningar, och har identifierat  förutsättningar för liv (planetens storlek, avstånd till närmaste stjärna, kemisk sammansättning m.m.).

Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

En konvergent evolution är väl när samma sorts miljö frambringar organismer som är likartade i och med att vissa egenskaper är fördelaktiga för just den miljön

mag1 1149
Postad: 3 jan 2021
Sputnik66 skrev:

En konvergent evolution är väl när samma sorts miljö frambringar organismer som är likartade i och med att vissa egenskaper är fördelaktiga för just den miljön

Precis. Men min undran var mer hur konvergent respektive divergent evolution kan hjälpa till att besvara frågan:

"Om vi någonsin hittar liv på en annan planet än jorden, kommer det då att likna det liv vi ser på jorden, eller vara mycket olikt det?"

Om livsformerna på de olika planeterna ser ut är (o)lika eller inte beror på mer än bara konvergent/divergent evolution. Är det just detta ni läser om nu, och frågan tillhör det kapitlet, så behöver du kanske ha konvergent/divergent evolution som utgångspunkt för ditt svar.

Men det finns många faktorer som påverkar hur liv kan se ut, även om du begränsar ditt svar till evolutionen - t.ex. vilka massutrotningar har skett (t.ex. däggdjuren blev talrika först efter dinosaurierna) med mera.

Sputnik66 241
Postad: 3 jan 2021

Men är mitt svar då adekvat?

mag1 1149
Postad: 5 jan 2021

Om vi hittar liv på en annan planet som är ganska nära vår så betyder det att livsformen på den plneten har utvecklats under snarlika förhållanden/miljö som oss vilket i sin tur betyder att organismerna där liknar jordens organismer på grund av konvergent evolution.

Avståndet är irrelevant, hur livsbetingelserna ser ut beror på planetens sammansättning och läge - och så länge det liknar jordens så följer evolutionen under liknande förutsättningar.

Är det i ett perspektiv av divergent och konvergent evolution du skall svara så stämmer det att konvergent evolution är sannolik, och därmed likhet mellan livsformerna.

Det beror ju också helt på hur organismernas miljö ser ut. Desto längre bort vi åker desto mer skiljer sig miljöerna åt och desto mer skiljer organismerna åt om vi jämför med vår.

Detta vet vi inget om, men det är troligt att det finns liknande planeter till vår någon stans i universum. Universum är ju trots allt stort, så att den miljö mest lik vår finns nära oss är lika sannolikt som att den finns ofantligt lång borta.

 

Sett från frågan så borde du nog titta på flera aspekter än divergent/konvergent evolution och se hur du kan utveckla svaret vidare.

Svara Avbryt
Close