2 svar
27 visningar
Mattemasken är nöjd med hjälpen
Mattemasken 61
Postad: 17 nov 2022 07:20

Dipoler

Ur min kemibok: "Man säger att molekylen är en dipol, men totalt sett är molekylen oladdad". Vad en dipol är har jag koll på, men förstår inte helt vad som menas med att den samtidigt totalt sett är oladdad. Visst verkar exempelvis en partiellt positiv laddning även med en lika stor motsvarande partiellt negativ laddning? Och även om en molekyl är polär innebär det inte nödvändigtvis att det är en dipol, t.ex kolväten?

 

Blev det för många frågor i samma tråd kan jag skapa en ny tråd, men tänker att det hänger samman.

Teraeagle 17882 – Moderator
Postad: 17 nov 2022 09:11

Det man menar är precis det du skriver att det finns lika stora partiellt laddade delar av molekylen, men som helhet saknar molekylen laddning eftersom dessa delar tar ut varandra.

En molekyl kan ha polära bindningar utan att vara en dipol, förutsatt att molekylen är symmetrisk. När man säger att ett ämne är ”polärt” så används det ungefär på samma sätt som ”dipol”, men ”polär” är ett lite bredare begrepp. Om man har en större molekyl, t.ex. glukos, så har den många grupper som i sig kan betraktas som dipoler (hydroxigrupperna), men man brukar inte säga att molekylen i sig själv är en dipol utan man säger att glukos är en polär molekyl.

mag1 7291
Postad: 17 nov 2022 09:18

Molekyler saknar en laddning (till skillnad från joner som har en pos./neg. laddning). Vissa ämnen kan bilda dipoler, som kan vara kortlivade eller mer långlivade (beror på ämnet, och dess omgivning). Att elektrontätheten förskjuts (från en eller flera atomer, mot en eller flera andra atomer) kan beskrivas som att en elektrisk polarisering av elektronerna sker, det bildas en positiv pol/position (med lite lägre elektrontäthet) och en negativ pol/possition (då med högre lite högre elektrontäthet).

En polär molekyl har en elektrisk polarisering, vilken kan beskrivas som en dipol.

Och förresten kolväten räknas som opolära, just därför att det saknas en elektrisk polarisering. Elektrontätheten i kolvätena är jämt fördelad över molekylen, så ingen dipol uppstår.

Svara Avbryt
Close