2 svar
32 visningar
Draxlerz445 är nöjd med hjälpen!
Draxlerz445 63
Postad: 14 feb 2020

Dipolmolekyler

Varför är inte koldioxidolekyler/metanmolekyler dipoler, alltså att de inte har en negativ pol och en positiv pol? 

Det finns polära kovalenta bindningar i båda molekylerna, men symmetrin är sådan att molekylen som helhet har tyngdpunkten för positiva och negativa laddningar på samma ställe, d v s molekylen är inte en dipol. Tänk på 10 jättestarka karlar som idkar dragkamp - fem stycken drar jättestarkt åt höger och fem drar jättestarkt åt vänster, men eftersom de drar lika starkt så kommer de ingen vart (om repet håller).

En naturlig följdfråga är då varför vattenmolekylen inte är rak, på samma sätt som koldioxid. Anledningen är att i vattnet är det syre i mitten, som har fyra extra elektroner i yttersta skalet utöver de som binds till vätet. Syret får då fyra elektronpar (ett vid vardera bindning till vätet, och de andra fyra delar upp sig två och två), som lägger sig jämnt utspridda runt syrekärnan. De kommer alltså ligga på samma sätt som väteatomerna i metanfiguren i Smaragdalenas inlägg, fast bara två av dem har tillhörande väte.

Svara Avbryt
Close