3 svar
68 visningar
Dexters laboratorium är nöjd med hjälpen
Dexters laboratorium 80
Postad: 5 jul 00:06

Diskret matematik: Matematisk induktion - Visa att följande uttryck gäller för alla n ≥ 0

Hej!

Undrar om en till induktionsbevis fråga.

  • Visa att (k=0n4 * 5k=5n+1-1) gäller för alla heltal n ≥  0. 

Lösning: 

1. Bassteg: visa att uttrycket gäller då n = 0: 

HL = 4 * 50 = 4 

VL = 50+1 - 1 = 4

Nu vet vi att HL = VL, OK!

2. Antagande: antag att uttrycket gäller då n = m ≥  0:

k=0m4 * 5k=5m+1-1

3. Visa med hjälp av antagandet i steg 2 att uttrycket gäller även för n = m + 1 ≥ 0 

k=0m+14 * 5k=5(m+1)+1-1

Vår HL = 5m+2-1

Nu vill vi visa att VL är också samma som HL

VL = k=0m+14 * 5k = k=0m4 * 5k +k=0 m+14 * 5k

Vi vet ju att (k=0m4 * 5k = 5m+1-1) från antagandet i steg 2 och då kan vi ersätta det i vår VL:

VL = k=0m+14 * 5k = k=0m4 * 5k +k=0 m+14 * 5k

VL = k=0m+14 * 5k = (5m+1-1) +k=0 m+14 * 5k

Nu vill jag fortsätta räkna den andra summan(summan i grön färg), enligt min förståelse så vill jag nu ersätta k mot m+1:
VL = k=0m+14 * 5k = (5m+1-1) +(4 * 5m+1)

Nu tänkte jag att man kan fortsätta på detta sättet:

k=0m+14 * 5k = 5m+1 +4 * 5m+1-1

k=0m+14 * 5k =5 * 5m+1-1 

Det blir dock fel och jag lyckas inte visa att vänsterledet är lika med högerledet. Jag fattar inte vad jag gör för fel, det är alltid i steg 3 jag har problem.... Hoppas att min presentation av lösningen är tydlig och tack i förhand! 

Denna likhet stämmer tyvärr inte:

Den högra summan (från 0 till m+1) är bara en term, 4·5m+14\cdot5^{m+1}. Om du rättar till det och tar samma steg igen borde du få rätt svar.

Mycket välstrukturerad lösning! :)

Dexters laboratorium 80
Postad: 5 jul 16:18

Så du menar att det ska se så här ut istället:

k=0m+14*5k=k=0m4*5k+4 * 5m+1

Vi vet att summan (från 0 till m) är = (5m+1-1) enligt antagandet i steg 2. Så Vl blir så här:
VL = (5m+1-1)+(4 * 5m+1)

Här möblerar jag om termerna så att det blir tydligt:

VL = 5m+1+4*5m+1-1

VL = 5*5m+1-1

VL =5m+2-1

Då är vår VL = HL, Ok! 

Thank you so much för hjälpen! Nu har det blivit rätt! Thanks :D 

Helt rätt, snyggt! :)

Svara Avbryt
Close