5 svar
69 visningar
Maddefoppa 418
Postad: 7 aug 19:27

DNA polymeraser

Hej! Är lite förvirrad gällande klassifiering av dna polymeraser visa böcker beskriver det med grekiska bokstaver medans andra med siffror. 

som jag förstått det är polymeras 1 mest aktiv under dna replkiation hos människan men vad motsvarar detta i grekiska bokstäver?

mag1 Online 7957
Postad: 8 aug 10:04

Om du kollar i böckerna igen, så ser du nog att det är flera olika organismer/modellsystem som polymerasen kommer ifrån. Namngivningen av likvärdiga proteiner, bl.a. polymeraser är av historiska skäl inte precis samma hos alla arter. Oftast anges under beskrivningen av t.ex. ett DNA polymeras X att motsvarigheten i E. coli är DNA polymeras B.

Polymerasen hos en art (1-8) har inte precis samma egenskaper som polymerasen i ett annat modellsystem (A-G). Men tillsammans fyller varje arts polymerasvarianter, de funktioner som behövts för organismen under evolutionen.

Mer komplexa organismer har samtidigt högre krav på "funktioner" för att upprätthålla genomets integritet, jämfört med enklare organismer/modellsystem som t.ex. E. coli. Så polymeras hos högre organismer kan därför ha ytterligare funktioner jämfört med en enklare version från en lägre organism, trots att den övergripande funktionen är densamma.

Maddefoppa 418
Postad: 9 aug 10:23

Som jag förstått det gäller polymeraser 3 & 1 för prokayota celler medans

 

människa

alfa= initierande polymering mha rna som primer 

primern tillverkats mha primas enzym som använda rna sekvens från RNA polymeras

ej proofreeding akttivtet

DNA-polymeras ε (epsilon) →arbetar utefter leading strand.. Syntetiserar fragment som finns kvar från RNA primer när den klipps bort

- profreeding enligt 3’ till 5’ änden

 

DNA-polymeras σ (sigma)→ arbetar utefter lagging strand. Tar hand om RNA primer fragment (flera till antal= ozaki fragmenten)

- profreeding enligt 3’ till 5’ änden

Maddefoppa 418
Postad: 10 aug 04:26

Samt att alfa dna polymeraset alfa har 2 st subenheter en dna primas som ”reagerar” på RNA primer som bildats på ori mha DNA (g) rna polymeras (sekvenserae RNA) &  primosomen (omvandlad sekvensen ORC (protein komplex+ rna) till primase och primase omvandlar till RNA primer. 

Medans den också har alfa polymeras aktivet delen.

mag1 Online 7957
Postad: 10 aug 10:27

Jag vet inte riktigt vilken återkoppling du vill ha? Men det är svårt att ge återkoppling, eftersom vissa av dina inlägg är mer av din egen sammanfattning än en konkret fråga.

 

För min del är det svårt att ge ett kort och bra svar på en fråga som

"Har jag fattat detta rätt?"

Speciellt när resten av inlägget är en annan användares sammanfattning av t.ex. en eller flera delar, som kan hänga ihop.

 

Ofta brukar det vara enklare att få svar på konkreta frågor, och sedan kan diskussionen fortsätta ifrån det. En jämförelse med en väldigt öppen fråga är

Hur fungerar proteinbildningen?

Ett svar på den frågan kräver mycket text och det är svårt att få en känsla av vad frågeställaren redan kan om ämnet.

 

 

En mer precis fråga är enklare att svara på. T.ex.:

"Varför adderas extra adenin till mRNA, så att mRNA får en polyA svans?"

 

Om det är enkelt att förstå och besvara en fråga, går det dessutom snabbare för andra användare som kan tänkas svara. Detta gäller även när det är komplicerade frågor/resonemang. Och om det ser enklare ut att besvara och hjälpa en användare, ökar chansen att andra användare skriver ett svar.

Maddefoppa 418
Postad: 11 aug 14:15

Okej

 

1.Hur fungerar primas aktiveten hos polymeras alfa?

Jag har förstått det som att det är RNA polymeras som syntetiserar RNA sekvensen men att primas (inte dna primas) sedan binder in och då är själva RNA primern. Hur är DNA primas involverad i detta?

Svara Avbryt
Close