5 svar
38 visningar
RisPris är nöjd med hjälpen
RisPris 315
Postad: 27 apr 07:12

DNA virus? Cellhölje från kärnmembran?

Jag fattar inte detta koncept, vad menas med att DNA virus kan få deras cellhölje från kärnmembranet? DNA virus vad är det? Virus med DNA eller Virus som går in i DNA:? Ifall det är den första vilket jag har kommit att förstå från mitt sökande fattar jag inte varför de skulle ha cellhölje från kärnmembranet? 

mag1 2537
Postad: 27 apr 09:57

Virus kan ha sitt genom i antingen RNA eller DNA, och när ett virus t.ex. kallas "DNA virus" är det just att det virusets genom finns i den lagringsformen i viruspartikeln. (Sedan finns det olika variationer på virustyper: enkel/dubbelsträngat DNA, för RNA finns de ännu fler varianter, samt retro-virus. Baltimore klassificeringen skiljer virusen åt efter detta).

Så gott som alla DNA virus och retro-virus behöver få in sitt genom in till cellens kärna för att replikationen och transkriptionen skall kunna ske. När sedan virusets genom replikerats, behöver nya viruspartiklar (kallas även viron) bildas för att viruset skall kunna spridas till nya celler. Vironen kan byggas upp inne i cellens kärna, med genomet och virusspecifika enzymer omslutna av virusets kapsid (ett skal av virusproteiner). Men denna partikel är på tok för stor för att komma ut från cellens kärna, de porer som finns i kärnmembranet och vanligtvis tillåter transport ut och in ur cellkärnan (av t.ex. laddade tRNA, mRNA, ATP, signlalleringsproteiner) är för små.

För överkomma detta problem finns flera lösningar, kärnmembranet kan skadas/brytas ner eller så omsluts vironen i kärnmembranet på insidan. Sedan kan det antingen knoppas av med kärnmembran till cytoplasman och sedan fuserar med andra membran på vägen (blir då naket virus utanför cellen), eller så släpps vironen ut i cytoplasman utan membran för att mogna och får då med sig cellmembran när det knoppas av på cellens yta.

Detta sker t.ex. för herpesvirus, som i bilden nedan från insidan av kärnan till vänster, via cytoplasman och Golgi till utsidan av cellen till höger.

Att viruset skulle ha kärnmembran omkring sig när det frisätts från en cell skulle omöjliggöra att bl.a. ytproteiner som viruset behöver för att infektera en ny cell hamnar i virusets membran, då dessa ytproteiner bildas i och finns ER/Golgi membranen - så därför behöver membranet med dessa proteiner komma därifrån. (T.ex. "spikes" eller "virala taggar" på svenska, som i t.ex. Sars-CoV2).

RisPris 315
Postad: 2 maj 15:19 Redigerad: 2 maj 15:21
mag1 skrev:

Virus kan ha sitt genom i antingen RNA eller DNA, och när ett virus t.ex. kallas "DNA virus" är det just att det virusets genom finns i den lagringsformen i viruspartikeln. (Sedan finns det olika variationer på virustyper: enkel/dubbelsträngat DNA, för RNA finns de ännu fler varianter, samt retro-virus. Baltimore klassificeringen skiljer virusen åt efter detta).

Så gott som alla DNA virus och retro-virus behöver få in sitt genom in till cellens kärna för att replikationen och transkriptionen skall kunna ske. När sedan virusets genom replikerats, behöver nya viruspartiklar (kallas även viron) bildas för att viruset skall kunna spridas till nya celler. Vironen kan byggas upp inne i cellens kärna, med genomet och virusspecifika enzymer omslutna av virusets kapsid (ett skal av virusproteiner). Men denna partikel är på tok för stor för att komma ut från cellens kärna, de porer som finns i kärnmembranet och vanligtvis tillåter transport ut och in ur cellkärnan (av t.ex. laddade tRNA, mRNA, ATP, signlalleringsproteiner) är för små.

För överkomma detta problem finns flera lösningar, kärnmembranet kan skadas/brytas ner eller så omsluts vironen i kärnmembranet på insidan. Sedan kan det antingen knoppas av med kärnmembran till cytoplasman och sedan fuserar med andra membran på vägen (blir då naket virus utanför cellen), eller så släpps vironen ut i cytoplasman utan membran för att mogna och får då med sig cellmembran när det knoppas av på cellens yta.

Detta sker t.ex. för herpesvirus, som i bilden nedan från insidan av kärnan till vänster, via cytoplasman och Golgi till utsidan av cellen till höger.

Att viruset skulle ha kärnmembran omkring sig när det frisätts från en cell skulle omöjliggöra att bl.a. ytproteiner som viruset behöver för att infektera en ny cell hamnar i virusets membran, då dessa ytproteiner bildas i och finns ER/Golgi membranen - så därför behöver membranet med dessa proteiner komma därifrån. (T.ex. "spikes" eller "virala taggar" på svenska, som i t.ex. Sars-CoV2).

Jag fattar inte det här stycket är det skillnad mellan RNA vrist och Retrovirus? Samt behöver inte alla virus inkluderar RNA-virus tas in i kärnan, vi har ju inte något som kan syntetisera nukleotider i cytoplasman? 

mag1 2537
Postad: 2 maj 15:26

Jag fattar inte det här stycket är det skillnad mellan RNA vrist och Retrovirus?

Blev det inte klarare när du läste på wikipedialänken som jag infogade?

Sedan finns båda dessa virusklasser beskrivna på t.ex. wikipedia så det är bara att söka och läsa - fastnar du eller vill diskutera detaljer så fråga på nytt, men läs själv först.

 

Samt behöver inte alla virus inkluderar RNA-virus tas in i kärnan, vi har ju inte något som kan syntetisera nukleotider i cytoplasman?

 

Många virus har sina egna enzymer för många delar, t.ex. återtranskriptionen och replikationen av sitt genom (RNA/DNA), så nej alla virus behöver inte komma in i cellens kärna.

RisPris 315
Postad: 2 maj 19:14 Redigerad: 2 maj 19:24

har jag fattat det rätt? RNA virus är generella, de kan vara ss och ds, retrovirus särsklijs genom att de tar sig in i cellerna och inkorporerar deras RNA efter omvänttranskriptas i kärnan. Från texterna jag läst, se de bifogade tolkar jag att retrovirus inte nödvändigtvis är en Baltimore grupp (som grupp III, IV, V, etc) utan tillhör en. Gruppen som omfattar ssRNA virus. Men det blir inte mycket tydligare av att läsa, fattar inte Baltimore klassificeringen förutom att man delar upp i DNA och RNA samt, typ av värdcell vid infektion. 

 

läst dessa

Retrovirus

RNA-virus

mag1 2537
Postad: 2 maj 21:32 Redigerad: 2 maj 21:41

Det speciella med retorviruset är att de översätter sitt RNA genom till DNA, med sitt eget återtranskriptas (reverse transkriptase på engelska). Och detta enzym bär dessa virus med sig i sin viruspartikel, så att virusets genom direkt kan översättas till DNA, och detta DNA kan stoppas in i värdcellens genom. Från detta virus-DNA kan sedan mRNA bildas för att påverka värdcellens metabolism/försvar, bilda de proteiner som behövs för att bilda nya kopior av viruset genom, och mot slutet kapselproteiner och annat som behövs för att bygga upp och får bildade viruspartiklar att mogna - och sedan släppas ut från vårdcellen för att infektera nya celler.

Retrovirusens bildade DNA måste in i cellkärnan där deras speciella integras enzym kan klyva värdcellens DNA, och samtidigt hålla tag i det skapa en ny fosfodiesterbindning till virusets översatta DNA genom (genom ligering) på bägge sidor om "klippet" - och den resulterande molekylen är värdcellens genom med en DNA kopia av virusets inuti.

Hur genomet för RNA virus replikeras beror vilket virus det är. Aningen kan det ske i värdcellens cytosol med ett RNA-beroende RNA-polymeras (orginal genomets RNA används som templat för att bilda nya kopior av RNA-genomet), eller i kärnan med motsvarande enzym.

Det finns flera klasser av virus, och flera typer, men dessa är inte alltid samma. Sedan skiljer sig så klart virusen åt även inom klassen/typen så det är ganska snårigt att hålla allt isär men samtidigt se likheterna. Hur detta förhåller i detalj ligger helt klart utanför Bi2, det hamnar en bra bit in på virologikurser på universitetet. Men det finns fascinerande stora likheter och skillnader mellan alla de partiklar vi övergripande kallar "virus".

Svara Avbryt
Close