5 svar
318 visningar
Lion 293
Postad: 27 nov 2021 21:03

Dopplereffekt

Med hjälp av dopplereffekten kan man mäta hur snabbt blodet strömmar. Anta att ljudhastigheten i blod är 1540 m/s och att blodet i ett visst ögonblick strömmar med 23 cm/s. Ultraljudssignalen har frekvensen 2,500000 MHz.
a) Vilken frekvens från signalen tar blodet emot?

 

fmottagare=fsändare*(vljud+vmottagarevljud±vsändare)fmottagare=(2,5*106)*(1540+0,231540±v)

Är inte blodet mottagaren? Och den rör sig med 0,23m/s men enligt facit är blodets hastighet 0. Vilken hastighet har sändaren? Det står inte heller vilken riktning blodet eller signalen har dvs om de rör sig från eller mot varandra och därför vet jag inte om det är plus eller minus jag ska använda i nämnaren. Kan någon hjälpa mig?

Facit

Pieter Kuiper Online 5944
Postad: 27 nov 2021 21:55

Det spelar ingen roll, om du tar 1540,231540\frac{1540,23}{1540} ger det samma svar.

Lion 293
Postad: 27 nov 2021 22:12
Pieter Kuiper skrev:

Det spelar ingen roll, om du tar 1540,231540\frac{1540,23}{1540} ger det samma svar.

Jag förstår att 0,23 är för liten för att göra en stor skillnad är det jag sa rätt om riktningarna och hastigheten? Varför blir sändarens hastighet noll i så fall?

Pieter Kuiper Online 5944
Postad: 27 nov 2021 22:19 Redigerad: 27 nov 2021 22:48

Sändaren står väl stilla i rummet?
Men om man betraktar det utifrån blodcellens synpunkt, är det sändaren som rör sig.

Vid dessa hastigheter blir det ingen skillnad.

Riktningen verkar inte vara given, tecken är alltså valfri (om man antar att hastigheten inte är vinkelrätt på avståndet till sändaren eller dylikt). 

Lion 293
Postad: 28 nov 2021 18:28 Redigerad: 28 nov 2021 18:28
Pieter Kuiper skrev:


Men om man betraktar det utifrån blodcellens synpunkt, är det sändaren som rör sig.

Men om man tänker så dvs (relativitet) blir väl formeln meningslös? Alltså man kan ju aldrig säga att någon är mottagaren och den andra är sändaren? Men om hastigheten hade varit stort jämfört med ljudets hastighet, tycker du att man ska göra som mig eller som de gjorde i facit?

Ture 8958 – Livehjälpare
Postad: 29 nov 2021 16:01

När du skickar ljudvågor (och andra typer av vågor också) mot ett föremål som rör sig mot dig eller från dig så kommer ljudet att studsa på föremålet och sedan återvända till dig.

Sändare och mottagare är i detta fall placerade på samma ställe, bägge står still.

När ljudet studsar mot det rörliga föremålet kommer ljudets frekvens att ändras, hur mycket och åt vilket håll, bestäms av föremålets hastighet.

Är du med på varför frekvensen ändras?

Svara Avbryt
Close