5 svar
59 visningar
Dani163 1023
Postad: 25 aug 2022 11:50

DTK 2011 VT Uppgift 19


Hej, jag undrar hur man ska angripa den här uppgiften eftersom jag inte vet hur jag ska tolka diagrammet som vi har i första bilden. Jag tänkte att man under år 1950 så kunde vi läsa av i horisontalledet antalet procent av antalet förvärvsarbetande som var verksamma inom jord- och skogsbruket. Då fick jag det till 7 % av 4235 (markerar med blå streck).

På samma sätt så vet vi att antalet förvärvsarbetande som var verksamma inom jord- och skogsbruket var 28 % av 2999 (markerar med gul).

Vart har jag gjort fel i den här uppgiften?

Sten 1192 – Livehjälpare
Postad: 25 aug 2022 12:19

Andelen förvärvsarbetande för de olika näringarna visas ¨på höjden¨.

Den streckade linjen visar andel förvärvsarbetande som bor i tätorten, så det är den skalan som visas horisontellt.

Jag ser inte att det frågas efter förvärvsarbetande i tätorten utan allmänt. Så då bör den horisontella skalan vara ointressant.

Dani163 1023
Postad: 25 aug 2022 12:34 Redigerad: 25 aug 2022 12:44
Sten skrev:

Andelen förvärvsarbetande för de olika näringarna visas ¨på höjden¨.

Den streckade linjen visar andel förvärvsarbetande som bor i tätorten, så det är den skalan som visas horisontellt.

Jag ser inte att det frågas efter förvärvsarbetande i tätorten utan allmänt. Så då bör den horisontella skalan vara ointressant.

Är det så att vi endast undersöker antalet förvärvsarbetande i primära sektorn? Isf, så år 1950 har vi ungefär 60 % av 4235 förvärvsarbetande som jobbar i den primära sektorn i jord- och skogsbruk, och detta motsvarar då 6×423 som blir ungefär 2500.

År 1975 så har vi drygt 20 % av 2999 förvärvsarbetande som jobbar i den primära sektorn i jord- och skogsbruk, och detta motsvarar då 600.

Så antalet förvärvsarbetande under år 1975 jämfört med 1950 blir då 1900, alltså svar D?

Men det är konstigt hur man ska veta vad skalan i vertikalled mäter för något, det står inget uttryckligt om det.

 

Edit: Den beskrivningen vi får av diagrammet är följande

Förvärvsarbetande i Arvidsjaurs socken procentuellt fördelade på olika sektorer och närings- grenar åren 1860, 1900, 1950 och 1975. För åren 1950 och 1975 anges även andelen förvärvsar- betande i Arvidsjaur centralort för varje näringsgren samt det totala antalet förvärvsarbetande i socknen.

Sten 1192 – Livehjälpare
Postad: 25 aug 2022 12:44 Redigerad: 25 aug 2022 13:10

Jag kom till samma slutsats, D.

Men jag håller med dig, det förklaras inte vad den vertikala skalan mäter. Tittar man på tabellen för 1860, så är den ¨renare¨ och där är det tydligare hur stor del som är jord- och skogsbruk.

 

EDIT:
För tabellerna 1860 och 1900 så har den horisontella skalan en annan innebörd än centralort/socken.

Skulle man till exempel beräkna antalet personer inom hantverk 1900, så måste man avläsa både de horisontella och vertikala skalorna.

Dani163 1023
Postad: 25 aug 2022 13:17
Sten skrev:

Jag kom till samma slutsats, D.

Men jag håller med dig, det förklaras inte vad den vertikala skalan mäter. Tittar man på tabellen för 1860, så är den ¨renare¨ och där är det tydligare hur stor del som är jord- och skogsbruk.

 

EDIT:
För tabellerna 1860 och 1900 så har den horisontella skalan en annan innebörd än centralort/socken.

Skulle man till exempel beräkna antalet personer inom hantverk 1900, så måste man avläsa både de horisontella och vertikala skalorna.

Vad kan man säga då att den vertikala respektive den horisontala skalan mäter?

Sten 1192 – Livehjälpare
Postad: 25 aug 2022 13:44 Redigerad: 25 aug 2022 13:45

I tabellerna visas även primär, sekundär och tertiär verksamhet. Av någon anledning räknas bara jord- och skogsbruk som primär, medan bygg och tillverkning är sekundär. Tertiär innefattar ¨stödjande¨ verksamhet. Jag håller nog inte med om den indelningen, men det spelar ingen roll i sammanhanget.

I tabellerna för 1950 och 1975 visas sekundär verksamhet vertikalt. Andelen sekundär verksamhet 1950 är ungefär 73-58 = 15 procent. Därav är cirka 7 procent tillverkning och 8 procent bygg.

I tabellerna för 1860 och 1900 är verksamhetsområdena indelade på höjden. Så sekundär verksamhet 1900 är cirka 98-83 = 15 procent. Av dessa svarar sågverk för cirka 82 procent, hantverk för 12 procent och bygg för 6 procent, 100 totalt.

Vi har inget antal förvärvsarbetande för dessa år. men om vi gissar att 5000 var förvärvsarbetande år 1900, så motsvarar det 0,15*5000 = 750 personer. Av dessa jobbade 0,82*750 = 615 inom sågverk, 0,12*750 = 90 inom hantverk och 0,06*750 = 45 inom bygg. 615+90+45 = 750.

Hoppas du förstår vad jag menar, tabellerna är inte jättetydliga. Fråga annars.

Svara Avbryt
Close