1 svar
70 visningar
Farina 117
Postad: 15 jan 2023 22:56

dubbel och trippelbindning

Hej

Jag vet varför alkener och alkyner är mer reaktiva än alkaner trots en högre bindningsenergi men jag undrar om alkyner också är mer reaktiva än alkener eller ej.

 

Tack i förväg

mag1 9163
Postad: 16 jan 2023 13:51

Nej alkyner är inte mer reaktiva än alkener, utan deras reaktivitet ligger mellan alkaner och alkener.

Alkener och alkyner deltar gärna i elektrofila additionsreaktioner, under vilka elektroner från dubbel-/trippelbindningen omlagras och skapar en ny enkelbindning till en annan atom.

Precis hur en reaktion sker beror på flera faktorer, och inkluderar temperatur, lösningsmedel, ämnenas strukturer, och hur pass stabila de respektive intermediärerna är. Och intermediärerna som bildas från alkener, är generellt sätt mer stabila än de som kan bildas från alkyner. Elektronerna i en bubbelbindning bildar lättare en ny bindning till en annan atom, eftersom karbokatjonen som bildas (när den nya bindningen bildas) är mer stabil, vilket i sin tur leder till att det enklare adderas ytterligare en atom till karbokatjonen.
Med en alkyn blir karbokatjonen inte lika stabil, vilket dels gör den svårare att bilda, samt ökar chansen för att elektronerna i den nya bindningen skall släppa den andra atomen, och återbilda trippelbindningen.
Det är även lättare att "komma åt" pi-elektronerna i dubbelbindningen, jämfört med pi-elektronerna i trippelbindingen.

Vid reaktioner med ämnen som innehåller både dubbel och trippelbindning så adderas t.ex. HCl till dubbelbindningen enkelt, och trippelbindningen kan behållas.

Svara Avbryt
Close