7 svar
119 visningar
Marcus N är nöjd med hjälpen
Marcus N 1753
Postad: 9 mar 21:00

Dynamiskt tryck

Förklarar vad som menas med dynamiskt tryck och beskriv ett par fall där det dynamiska trycket används vid strömningsmekaniska beräkningar.

Bernoullis ekvation i tryckform, totaltryck längs en strömlinje är konstant.

P+ρV22+ρgz=konstantP =statiskt tryckρV22=dynamiskt tryckρgz=hydrostatiskt tryck

Statiskt tryck, det faktiska termodynamiska trycket.

Dynamiskt tryck, beror på flödeshastigheten, representerar det tryck som uppstår då ett flöde stannar.

Hydrostatiskt tryck, hanterar höjdeffekter, men inget egentligen tryck då det beror på referensnivån.

 

Stagnationstrycket är summan av statiskt och dynamiskt tryck:

Pstag=P+ρV22

Stagnationstrycket motsvarar trycket i en punkt där flödet har stannats upp (förlustfritt), en stagnationspunkt

Genom att mäta skillnaden mellan stagnationstrycket och stastiskt tryck kan hastigheten bestämmas

V=2(Pstag-P)ρ

Detta kan göras med Pitot-rör eler Piezometer-rör.

Då strömningen har utvecklats med en konstant hastighetsprofil är dP/dx konstant och mellan två punkter längs röret skriva

dPdx=P2-P1L

Tryckfallet blir då för laminärt flöde:

och beror på viskositet, rörlängd, diameter och hastighet

Strömningsmotstånd och lyftkraft

Mostånds- och lyftkrafterna beror på fluidens densitet, hastigheten uppströms, och kroppens geometri (form, storlek, orientering).

Krafterna kan uttryckas som

Motståndskofficient CD, Lyftkoefficient CL

Dimensionlöst tal som beror på objektets form.

Area sedd "framifrån" när man tittar i flödesriktningen. Fast lyftkraft för flygplansvingar oftast ovanifrån vinkelrätt flödesriktningen.

Då luftflödet träffar vingen uppstår stagnationspunkter på vingens framsida, där flödet delas upp med en del ovan vingen och en del under vingen, som sedan återförsenas vid en bakre stagnationspunkt.

För en helt symmetrisk utformad vinge uppstår ingen lyftkraft då hasighet och dynamiskt tryck är detsamma på både ovan- och undersida.

För icke-symmetrisk vinge blir flödesvägen längre på ena sidan än den andra , i och med att bakre stagnationspunkten hamnar vid vingens bakkant. Sidan med längre flödesväg får en högre flödeshastighet, ett högre dynamiskt tryck och ett lägre statiskt tryck. Skillnaden i stastiskt tryck mellan sidorna ger lyftkraften.

Marcus N 1753
Postad: 9 mar 21:23

Svar för frågan:

Det är några begrepp som jag inte förstår: stagnationspunkten, venturimeter eller Pitotrör, tryckfall för friktionsförluster eller engångsförluster vid internströmning.

Marcus N 1753
Postad: 9 mar 21:24

Kan du svarar baserar på dessa texten som jag har skrivit innan. 

Pieter Kuiper Online 6900
Postad: 9 mar 21:40 Redigerad: 9 mar 22:45
Marcus N skrev:

Det är några begrepp som jag inte förstår: ... Pitotrör ...

Det är bara att googla sådant: https://en.wikipedia.org/wiki/Pitot_tube osv.

Det frös och det orsakade år 2009 att ett Air-France plan störtade i Atlanten.

Edit: Förlåt om det var ovälkommet. Jag försökte bara hjälpa någon som kanske läste pitotrör som "pitotrerare" eller något annat som inte går att googla lite på vägen.


Marcus N 1753
Postad: 9 mar 21:56

Ni ska svarar på frågan baserar på texten i frågan. Typ, i stagnationspunkten används dynamiskt för ... och beräkningsformeln är ...

I venturimeter eller Pitotrör används dynamiskt tryck för att ...

Beräknar med nedanstående formeln...

Friktionsförluster eller engångsförluster är kopplat med dynamiskt trycket på följande sätt...

Formeln för detta ser ut så här...

Marcus N 1753
Postad: 9 mar 21:57

Jag behöver inte ni ger mig en google länk. Jag kan googla själv. Det som jag verkligen behöver är för något hjälpa mig sammanfatta kunskaper som jag har lärt mig under kursen som kopplat med en specifikt ämne, i den här fallet "dynamiskt tryck".

JohanF 4356 – Moderator
Postad: 11 mar 10:05

@Markus N. Alla som hjälper på Pluggakuten är volontärer med kunskap inom ämnet, som hjälper efter sin bästa förmåga. För att få det detaljerade svar du efterfrågar så måste du också ställa en detaljerad fråga. Om du får ett svar som du tycker inte ger svar på din fråga så ställer du föjdfrågor, eftersom det betydde mest sannolikt att den som svarade missuppfattade vad du frågade efter. Att klaga på att svaret var dåligt kommer bara att resultera i att du får färre svar, inte fler svar som du behöver.  

Vi vill påminna om regel 1.5 i regelsamlingen, det underlättar för den som svarar, och du har betydligt större chans att snabbare få det svar som hjälper dig.

Och framförallt vi påminna att vi håller god ton på Pluggakuten!

/moderator

Marcus N skrev:

Jag behöver inte ni ger mig en google länk. Jag kan googla själv. Det som jag verkligen behöver är för något hjälpa mig sammanfatta kunskaper som jag har lärt mig under kursen som kopplat med en specifikt ämne, i den här fallet "dynamiskt tryck".

Ingen annan än du själv kan formulera vad det är du har lärt dig.

Svara Avbryt
Close