4 svar
54 visningar
Mahiya99 är nöjd med hjälpen!
Mahiya99 424
Postad: 10 okt 2019 Redigerad: 10 okt 2019

Effekt

Hej 

Jag undrar om mitt svar ser rimligt ut och beräkningarna är rätt? 

En elektriskt driven vattenpump med verkningsgraden 65%
skall pumpa 11 m^3 vatten från en vattenreservoar till en cistern.
Nivåskillnaden mellan vattenytorna är 8,0 m.
Hur stor elektrisk effekt behöver man tillföra pumpen om
vattenmängden skall pumpas upp på tiden 1,0 h
rho = m/V
V*Rho = m
11 *1000 = 11000 kg
mgh = 11000*9,82*8 =864160 J
1,0 h = 3600 sek
P = W/t = 864160/3600 = 240 W
verkningsgraden : 65 procent
100%+65 % = 165 procent, 1,65
1,65*240 = 396 W

joculator 2685 – Moderator
Postad: 10 okt 2019 Redigerad: 10 okt 2019

verkningsgrad=nyttig/tillförd
Kontrollera ditt svar.

Visa spoiler

fel på %-räkningen. Du skall dividera 240 med 0,65

Mahiya99 424
Postad: 10 okt 2019

Varför dividerar man 240 med 0, 65? 240 W är effekten från den tillförda energi vi har fått och 65 procent måste vara av den nyttiga energi? 

Nej, det är den nyttiga energin som är 240 W. Kalla den tillförda energin x. Du vet att 0,65x=240. Lös ekvationen.

Mahiya99 424
Postad: 10 okt 2019

Jaha okej då förstår jag 

Svara Avbryt
Close