0 svar
88 visningar
ebbahallen 24
Postad: 9 okt 2022 13:32

Ekologi

Kan ni kolla igenom och hjälpa mig med dessa frågor?

Varför kan en art fungera som biologisk bekämpning eller bli en ekovandal?

Om arten är en naturlig fiende till den skadliga organismen så kan den fungera som biologisk bekämpning genom att konkurrera med den skadliga organismen så att den minskar i populationsstorlek. En art kan bli en ekovandal om den introducerats till ett område som passar dens nisch där den är mer konkurrenskraftig än andra arter. 

Varför blir en viss art en ekovandal i en viss miljö och vilka konsekvenser kan det få på lång/kort sikt?

Om en introducerad art införs på en miljö med ett snarlikt klimat som artens hem så finns det stor chans att arten kommer klara sig bra, och om den är mer konkurrenskraftig än ursprungliga arter kan den bli en invasiv art och tillslut en ekovandal. Detta kan ge konsekvenserna att andra arter dör ut, på grund av konkurrensen. Vilket på längre sikt kan rubba näringsvävar och därmed medföra minskat antal av flera arter. Däremot kanske någon art gynnas av det då den kan leva i symbios i form av mutualism, kommunalism eller betande. 

Hur kan organismer utnyttja skillnader i mikroklimat på olika sätt?
Ett mikroklimat är klimatet på en begränsad plats, som under en sten eller vid sidan av en vägg. Sen kommer jag inte längre?

Hur samverkar begränsade och icke-begränsade för att t.ex. bestämma en arts nisch?

Täthetsoberoende begränsningar innebär att den påverkar populationen lika mycket oavsett hur stor den är. Medan täthetsberoende begränsningar påverkar populationen olika mycket beroende på hur stor den är. 

sen kommer jag inte längre

Svara Avbryt
Close