theswagmaster är nöjd med hjälpen
theswagmaster 73
Postad: 3 apr 11:32

Ekonomi

Inflationen i Sverige är idag väldigt hög men för att förbättra detta ska man höja eller sänka reporäntan? Vad är då för och nackdelarna till dessa två alternativ? Jag kom på tankar kring att sänka räntan för då kan mer pengar komma in i kretsloppet och mer kan konsumeras osv men kommer inte på något mer. 

cforsberg 142
Postad: 13 apr 09:41 Redigerad: 13 apr 09:46

Du vill ju höja räntan för att minska trycket i ekonomin - det är ju det som är problemet att efterfrågan och utbud inte kan mötas. Problemet nu är ju att efterfrågan inte är skyhög eg. och i ett normalfall hade vi inte haft denna problematik. Problemen är på grund av strukturella problem som blottas när det inte är soligt väder - ex. JIT-logistik, energimixen, externa chocker som en pandemi och kriget.

Penningpolitik, att justera räntan, löser inte dessa strukturella problem eller externa chocker - det är lite som att sätta plåster på något som håller på att förblöda. Det behövs strukturella lösningar för att minska volatiliteten och öka robustheten i dessa system - politiska beslut. Problemet är att ingen aktör eg. får betalt för att minska volatiliteten och robustheten i systemen - vi hoppas på att det ska vara solsken och molnfritt varje dag. Nu ser vi konsekvenserna av de system vi byggt, frågan är om det finns tillräckligt kraft och vilja att förbättra dessa? Riskerna som nu blivit verklighet behöver internaliseras i kostnader/priser för aktörer - då får vi optimala beslut, men det har vi inte idag. Utsläppsrätter är ett ex. på ett system där man försöker med detta, det behöver utvecklas och globalt samt att det behövs ytterligare initiativ på området. Det är lite som skillnaden mellan företagsekonomiska kalkyler och samhällsekonomiska kalkyler (där man tar ett bredare perspektiv och tänker på kostnader/nyttor som påverkar samhället, inte bara en skild aktör).

Teraeagle 15497 – Moderator
Postad: 14 apr 13:41

Inte ens Riksbanken kan svara på den frågan i dagsläget, så det finns inget enkelt svar :)

Det man oroar sig över i dagsläget är s.k. stagflation, alltså att man har hög inflation (som traditionellt kommer till följd av högkonjunktur) med en vikande efterfrågan och ganska hög arbetslöshet (som traditionellt kommer till följd av lågkonjunktur). Det blir alltså fel vare sig man höjer eller sänker räntan, så man låter bli att röra den och hoppas att problemet går över av sig självt istället. 

Svara Avbryt
Close