Tjenare det är Ahmed 54
Postad: 28 apr 08:58

Ekonomiska kretsloppet ( Samhällskunskap )

Hej!!

Jag har fått I uppgift att besvara dessa följande frågor.

 

1) Från vilka olika håll får hushållen in sina pengar?

2) Hur skulle kretsloppets olika aktörer påverkas om :

a) bankerna slutar låna ut pengar

b) Barnbidraget fördubblats

c) Staten tar ut mer skatt från löntagarna

d) Antalet invånare i Sverige minskar kraftigt

e) Det blir ekonomisk kris i hela EU och USA

 

Jag har sökt för att få fram svar till fråga 1 och har hittat en sida. Är det rätt svar i den?. https://sites.google.com/site/kallesskolasamhallskunskap/samhaellskunskap-2/ekonomi/samhaellets-ekonomi/ekonomiska-kretslopp

Om du vet några fler kan du vara snäll och berätta dem.

Drottvik 121
Postad: 28 apr 09:04

Har du frågat dina föräldrar?

Tjenare det är Ahmed 54
Postad: 28 apr 09:09
Drottvik skrev:

Har du frågat dina föräldrar?

Nej men jag kommer göra det när jag kan så snabbt som möjligt

Tjenare det är Ahmed 54
Postad: 29 apr 13:23
Drottvik skrev:

Har du frågat dina föräldrar?

Ok jag har gjort fråga 1

Jag gjorde även 2a och jag skrev

Om bankerna slutar låna ut pengar skulle hushållens konsumtion och investeringar av främst dyrare varor och tjänster till exempel bostad och bil minska. Detta händer eftersom man ofta behöver ta lån för att ha råd med det. I förlängningen påverkar detta företagen. De måste sänka sina priser för att få sina varor sålda alltså deras vinst påverkas. Vad det gäller bostadsmarknaden, kommer priserna även här att falla. Det blir svårt att hitta köpare till hus och lägenheter. Om inga lån ges får inte heller bankerna in några räntor. Samtidigt måste de betala räntor till de hushåll och företag som har sparade pengar på sina bankkonton. Bankerna ger, men får inga pengar för att ingen betalar ränta. 

Är det bra?

Jag har börjat med fråga 2B och har skrivit det här just nu

Om barnbidraget fördubblas skulle den offentliga sektorns kostnader ökat samtidigt som familjer med barn får ökade inkomster, vilken de antingen kan spendera på varor och tjänster från företagen eller spara på bankerna. Företagen skulle eventuellt gå bättre, de anställer kanske fler och därmed blir skatteintäkterna högre till den offentliga sektorn. När fler kommer i

arbete ökar dessutom efterfrågan på varor och tjänster, vilket påverkar företagen positivt. Men det är motsatsen för staten. Om dem vill ha råd med att fortfarande “stå på sina fötter” så borde dem kanske höja skatten eller så kan dem sänka på bostadsbidraget. Dem kan även höja på priset på avgiften för felparkering alltså böter.

Kan jag utveckla mer?

Svara Avbryt
Close